Evaluatie van het Programma voor Statistiek met Eurostat in het Oostelijk Partnerschap

Het Statistics Through Eastern Partnership (STEP)-programma is een door de Europese Unie gefinancierd regionaal programma dat wordt beheerd door Eurostat. De algemene doelstelling is het versterken van de statistische bewijsbasis door middel van meer en kwalitatief betere officiële statistieken, geproduceerd door de nationale statistische systemen (NSS) van de landen van het Oostelijk Partnerschap, in overeenstemming met de Praktijkcode voor Europese Statistieken en de doelstellingen van het Oostelijk Partnerschap. Zowel de beschikbaarheid als betere kwaliteit van statistieken zijn essentieel voor een betere beleidsvorming op regionaal en landelijk niveau.


We zijn door de Europese Commissie geselecteerd om de eindevaluatie van het Regionaal Programma voor Statistiek uit te voeren met Eurostat in het Oostelijk Partnerschap – Statistics Through Eastern Partnership (STEP).

Het doel van het programma is om:

  • de productie en verspreiding van statistieken van goede kwaliteit in Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Moldavië en Oekraïne te verbeteren,
  • het niveau van harmonisatie van de methodologie te verhogen, zowel tussen de landen als met de EU,
  • de institutionele capaciteit van de nationale bureaus voor de statistiek (NSI's) van de regio te versterken, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in de Europese Gedragscode voor Statistieken,
  • op feiten gebaseerde beleidsvorming te ondersteunen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat statistisch bewijs de beleidskeuzes onderbouwt, door verbeterde samenwerking en coördinatie tussen de nationale statistische instituten, beleidsmakers en lijninstellingen.

Het programma had een looptijd van drie jaar en kwam in juli 2022 tot een einde. Ons evaluatieteam zal nu de prestaties van het project evalueren en de EUD voorzien van geleerde lessen, conclusies en aanbevelingen die kunnen worden meegenomen in de toekomstige planning en het programma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Ignacio Garcia, Senior projectmanager.

18 januari 2023

1 minuut lezen



Sleutelexperts

Ignacio García

Senior Project Manager