Evaluatie van de NIPT-subsidieregeling

Wij evalueerden de subsidieregeling voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT) voor zwangere vrouwen voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De subsidieregeling loopt af op 1 april 2023. Op basis van onze evaluatie adviseren wij onder meer om op tijd te beginnen met de voorbereidingen voor een nieuwe regeling, rekening te houden met toekomstige aanbestedingsdeadlines en ervoor te zorgen dat NIPT voor iedereen in Nederland beschikbaar wordt en blijft.

In Nederland hebben zwangere vrouwen de mogelijkheid om hun ongeboren kind in het eerste trimester van de zwangerschap te laten screenen op het down-, edwards- of patausyndroom. Naast de combinatietest is hiervoor sinds april 2017 de NIPT beschikbaar.

Drie universitaire medische centra (umc’s) bieden deze test aan zwangere vrouwen aan in het kader van de TRIDENT-2 studie (onderzoekssetting). Zwangere vrouwen betalen zelf een deel van de kosten en daarnaast bestaat er een subsidieregeling. Zowel de TRIDENT-2 studie als de subsidieregeling lopen per 1 april 2023 af. Politieke besluitvorming is nodig over voortzetting van het aanbieden van de NIPT vanaf april 2023, inclusief de wijze waarop. De resultaten van onze evaluatie zijn input voor de besluitvorming.

Uit onze evaluatie bleek onder meer dat de subsidieregeling umc’s in staat stelt de NIPT te verrichten en dat de regeling hiermee gelijke keuze biedt aan zwangere vrouwen met een Nederlandse zorgverzekering voor de combinatietest, dan wel de NIPT. Zowel de aanvragers (umc’s) als de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I; de uitvoerder van de regeling) zijn postief over de regeling. Door het relatief simpele concept zijn de aanvraag, de controle en verantwoording makkelijk uit te voeren. Een aantal zaken biedt mogelijkheden voor optimalisatie van de efficiëntie.

Bekijk het volledige onderzoeksrapport(PDF). Neem voor meer informatie contact op met Anouk Brandsema.

2 september 2021

1 minuut lezenSleutelexperts

Annejet Kerckhaert

Principal Consultant