Evaluatie van de EU-verordening inzake immigratieverbindingsfunctionarissen

Evaluatie van de EU-verordening inzake immigratieverbindingsfunctionarissen


Ecorys voerde de externe evaluatie uit van de EU-verordening over de oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (ILO).

ILO-functionarissen zijn vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, gedetacheerd in een niet-EU-land om de maatregelen van de EU ter voorkoming van irreguliere immigratie te vergemakkelijken. Het doel van de verordening was om de middelen van de lidstaten te bundelen en ILO's in een bepaalde regio of niet-EU-land in staat te stellen met elkaar te communiceren. Het EU-actieplan tegen migrantensmokkel uit 2015 benadrukte de noodzaak van een evaluatie en mogelijke herziening van de verordening. De nieuwe realiteit op het gebied van migratie onderstreept de noodzaak van een gemeenschappelijk kader en duidelijke mandaten voor personeel dat vanuit de EU of vanuit lidstaten in niet-EU-landen wordt gedetacheerd om irreguliere migratie te voorkomen en migrantensmokkel tegen te gaan. Een herziening van de verordening zou het vermogen van de EU vergroten om relevante informatie te verzamelen en te delen die nodig is om irreguliere migratie te voorkomen en daarmee samenhangende criminele activiteiten, met name migrantensmokkel, tegen te gaan. De evaluatie was in de eerste plaats gebaseerd op een proces van gerichte raadplegingen van ILO's in Pakistan, Nigeria, Jordanië, Egypte, Ethiopië, Zuid-Afrika, Rusland, Turkije, Thailand, China en de Westelijke Balkan, en op een enquête onder alle ILO's en hun Europese backoffices.

Op basis van aanbevelingen uit onze externe evaluatie heeft de Europese Commissie voorgesteld de ILO-verordening te herzien. Het doel van de herziening is het verbeteren van de coördinatie en uitwisseling van informatie, horizontaal tussen verbindingsfunctionarissen die in hetzelfde gastland zijn ingezet, en verticaal tussen de verbindingsfunctionarissen met hun backoffices, de EU-instellingen en EU-agentschappen. Eén van de voorstellen is om een ​​bestuur op te richten dat bestaat uit de Commissie, de backoffices van de ILO van de lidstaten en de relevante EU-agentschappen, maar ook om verouderde rapportagevereisten te beëindigen, en zo bij te dragen aan lastenverlichting en vereenvoudiging.

8 februari 2019

2 minuut lezen