Evaluatie van de EU-samenwerking met de Centraal-Afrikaanse Republiek

Het strategische gebruik van samenwerkingsinstrumenten in het kader van een geïntegreerde aanpak van de Centraal-Afrikaanse crisis heeft de EU in staat gesteld discrete maar effectieve invloed uit te oefenen op het proces van verzoening en stabilisatie van het land. Dit is een van de conclusies van onze evaluatie van de EU-samenwerking met de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR).


Uit de Human Development Index (HDI) blijkt dat de CAR nog steeds een van de armste landen ter wereld is. Het doel van de EU-steun in de CAR is bij te dragen aan vrede, stabilisatie en sociaal-economische ontwikkeling.

Focus

De evaluatie richt zich op de ontwikkelingssamenwerking van de Europese Unie (EU) met de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), de samenwerkingsstrategie sinds 2008 en de uitvoering ervan van 2014 tot 2019. Het heeft betrekking op zowel financiële als niet-financiële acties (inclusief politieke dialoog en beleid en gezamenlijke programmering). De evaluatie is opgebouwd rond de macrosectoren economisch bestuur en openbaar bestuur, justitie, democratisch bestuur, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg (inclusief stedelijk water en sanitaire voorzieningen), evenals veerkracht van het platteland, het scheppen van banen en het beheer van natuurlijke hulpbronnen. We hebben ook de steun voor grote infrastructuurnetwerken en regionale economische integratie marginaal geanalyseerd.

Methodologie

Deze evaluatie werd uitgevoerd in opdracht van de Evaluatie-eenheid van het Directoraat-Generaal Internationale Partnerschappen. De evaluatie vond plaats van april 2019 tot februari 2021. Er werd gebruik gemaakt van de Contribution Analysis-aanpak en was gebaseerd op de interventielogica en 11 evaluatievragen. Er werd gebruik gemaakt van een steekproef van interventies die 71% van de totale portefeuille besloegen. De methodologie werd aangepast aan de Covid-19-context om voldoende gegevens te verkrijgen om de evaluatievragen te beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u het evaluatierapport lezen op https://ec.europa.eu/international-partnerships/evaluation-eu-cooperation-central-african-republic-2008-2019_en.

17 maart 2022

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Ignacio García

Senior Project Manager