Evaluatie van het Danish Peace and Stabilisation Fund

Het Danish Peace and Stabilisation Fund (PSF) is een flexibel financieringsmechanisme dat bedoeld is om bij te dragen aan meer vrede en stabiliteit in een aantal van 's werelds meest kwetsbare en door conflicten getroffen 'hotspots'. Ecorys heeft samen met de Nordic Consulting Group (NCDG) in opdracht van het Deense Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFA) de evaluatie van het PSF uitgevoerd in de periode 2014 tot 2020. De evaluatie is inmiddels gepubliceerd.


De evaluatie bestaat uit drie casestudies, die zijn uitgevoerd om de gevonden resultaten, belemmeringen en kansen te analyseren. De regionale casestudies bestrijken (1) de Hoorn van Afrika (Ethiopië, Kenia, Somalië), (2) Syrië en Irak en (3) de Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger). Daarnaast omvat de evaluatie een light-touch bureauanalyse voor de Golf van Guinea (GoG) en Oekraïne.

De onderzochte programma's hebben bijgedragen aan resultaten op zowel de korte als de middellange termijn. De resultaten op outputniveau bestaan uit directe stabilisatie-inspanningen (bijvoorbeeld onmiddelijke levensreddende steun), het initiëren van institutionele hervormingsstappen, prestaties op het gebied van capaciteitsopbouw, het genereren van kennis, documentatie van mensenrechtenschendingen, bevordering van democratische processen, oprichting van vredescomités, het creëren van ruimtes voor publieke deelname aan de beleidsvorming, en het leveren van apparatuur en training. De resultaten waren gemengd, waarbij sommige resultaten werden behaald. Tot de bereikte resultaten behoren onder meer de terugkeer van interne vluchetlingen naar onlangs bevrijde gebieden, een vermindering van de bedreigingen door piraterij in de Hoorn van Afrika (HoA), de inzet van de East Africa Standby Force (EASF) en de versterking van lokale praktijken voor conflictoplossing in de regio Liptako-Gourma.

De bijdrage van de PSD-programma’s aan vrede en stabiliteit op de lange termijn is bescheiden. Er zijn ongunstige factoren die de vrede op de lange termijn beïnvloeden en die veel verder gaan dan wat de PSF-interventies kunnen beïnvloeden. In alle onderzochte regio’s maken de inspanningen deel uit van een bredere internationale betrokkenheid. De bijdrage van de PSF aan de langetermijneffecten kan dus niet los van de rol van andere donoren en internationale inspanningen worden beoordeeld.

Lees de voor meer informatie volledige rapport (pdf) of contact Alessandra Cancedda (Senior Evaluatie-expert).

17 maart 2023

2 minuut lezenSleutelexperts

Alessandra Cancedda

Senior Consultant