Evaluatie van het Pathfinders Programma voor vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen

Sustainable Development Goal (SDG) 16, gericht op ‘Vrede, Rechtvaardigheid en Sterke Instituties’, speelt een cruciale rol bij het bevorderen van stabiliteit, het waarborgen van toegang tot het recht en het opbouwen van verantwoordelijke en inclusieve instellingen. Dit is allemaal van fundamenteel belang voor het bereiken van duurzame ontwikkeling en het bevorderen van vreedzame en rechtvaardige samenlevingen wereldwijd.

Achtergrond

Het Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies Program is een multi-stakeholderplatform, bestaande uit VN-lidstaten, internationale organisaties en particuliere bedrijven, dat zich inzet voor de verwezenlijking van SDG16. Het programma doet dit door zowel het bewustzijn over het belang van SDG16 op mondiaal niveau te vergroten als door de implementatie van beleidsinitiatieven te ondersteunen die de daadwerkelijke verwezenlijking van SDG16 op lokaal niveau verbeteren. Een belangrijk succesverhaal is de verklaring gemaakt door Nederland in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties namens het Pathfinders Programma over het belang van SDG16.

Naast het bepleiten van het belang van SDG16 in het algemeen heeft het Pathfinders Programma drie grote uitdagingen (programma’s) ontwikkeld die zich richten op meer specifieke onderdelen binnen SDG16: de (1) Vredes-, (2) Gerechtigheids- en (3) Ingelijkheids- en Uitsluitingsprogramma’s. Na eerder de tussentijdse evaluatie van het programma Justitiezijn we er trots op dat we nu ook de tussentijdse evaluatie van het Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies-programma als geheel hebben opgeleverd.

De evaluatie werd uitgevoerd voor de New York University, Centre on International Cooperation.

Belangrijkste bevindingen

Onze beoordeling omvatte zowel een terugkijkende als een vooruitkijkende component. De terugkijkende component bestaat uit een evaluatie van de relevantie, effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten die door het programma worden uitgevoerd. Uit de analyse blijkt dat, hoewel Pathfinders effectief en efficiënt hebben bijgedragen aan het op de internationale en nationale beleidsagenda’s zetten van SDG16, nog steeds aanzienlijke vooruitgang moet worden geboekt bij de daadwerkelijke implementatie van beleidsinitiatieven op het gebied van SDG16.

Ecorys heeft, in de vooruitkijkende component, ook een reeks normatieve aanbevelingen gedaan. De belangrijkste aanbeveling is dat het Pathfinders-programma, na het succes door het verhogen van de SDG16-ambities, zich meer moet richten op het vertalen van de ambities in daadwerkelijke actie.

25 januari 2024

2 minuut lezenSleutelexperts

Gabrielle op 't Hoog

Senior Consultant

Mike Beke

Principal Consultant