Evaluatie van NWO's Security and Rule of Law programma

Ter afsluiting van het Security and Rule of Law-programma van NWO-WOTRO heeft Ecorys een externe evaluatie uitgevoerd. Hiervoor hebben wij, met een Theory of Change-analyse, de relevantie, effectiviteit en efficiëntie van het programma inzichtelijk gemaakt.

In 2014 heeft NWO-WOTRO het <em>Security and Rule of Law</em>-programma opgezet ter bevordering van onderzoek dat bijdraagt aan de kennis op het gebied van veiligheid en recht in fragiele staten en conflictgebieden. Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met het Knowledge Platform for Security and Rule of Law (KPSRL), gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tussen 2014 en 2019 resulteerde dit in 58 projecten, waarbij onderzoekers in Afrika, het Midden-Oosten, Europa en Azië hebben samengewerkt.

Onderzoeksactiviteiten
Voor de evaluatie van het programma hanteerden de onderzoekers van Ecorys een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden door middel van interviews, veldwerk, enquêtes en desk research. De onderzoekers hebben 59 interviews afgenomen met verschillende belanghebbende partijen, waaronder onderzoeksinstellingen in verschillende landen, NWO-WOTRO, KPSRL en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook heeft Ecorys veldwerk verricht in Tunesië, Libanon en Kenya om nader inzicht te krijgen in de ervaringen van de projectbegunstigden met het <em>Security and Rule of Law</em>-programma.

Theory of Change
Met de Theory of Change methode hebben de onderzoekers op basis van de verzamelde gegevens op schematische wijze weergegeven of en hoe de activiteiten onder het <em>Security and Rule of Law</em>-programma bijdroegen aan de gestelde doelen van NWO-WOTRO. Hiervoor hebben wij onderliggende aannames in de opzet van het programma expliciet gemaakt. Vervolgens is aangetoond dat de projecten onder het programma relevant zijn, gezien de problematiek en effectief bijdragen aan kennis op het gebied van veiligheid en recht in fragiele staten en conflictgebieden.
Met betrekking tot de efficiëntie van het programma concludeerden de onderzoekers dat deze is aangetast door de in 2015 ingevoerde wijzigingen in de reikwijdte van de programma-activiteiten. Deze wijziging verhoogde de werklast voor de uitvoerder. Hierdoor stegen de kosten, zonder een parallelle stijging van het beschikbare budget.

Lees ons volledige onderzoeksrapport (pdf) voor meer informatie. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Mike Beke.

28 december 2021

2 minuten lezenSleutelexperts

Mike Beke

Principal Consultant