Evaluatie van de betrokkenheid van de EU in Mindanao van 2017-2020 onder IcSP

Als onderdeel van de SIEA-raamcontracten (Lot 3) kreeg ons consortium het project: 'Evaluation of EU's engagement in Mindanao from 2017-2020 under IcSP' toegewezen.


De politieke en veiligheidssituatie in deze zuidelijke regio van de Filippijnen was lange tijd beladen met geweld, op identiteit gebaseerde gewapende conflicten en etnische verdeeldheid. Sinds 1997 is het langzame proces naar grotere autonomie in Mindanao zich gaan richten op de creatie van een gebied genaamd Bangsamoro. Als zodanig is de roadmap voor vrede gebaseerd op de Comprehensive Agreement on Bangsamoro (CAB), die in 2014 door de regering van de Filipijnen en het Moro Islamic Liberation Front (MILF) werd ondertekend. Bovendien bouwden de te evalueren projecten op elkaar voort en werden ze uitgevoerd in een periode waarin belangrijke ontwikkelingen plaatsvonden, bijvoorbeeld de goedkeuring van de organieke wet voor de Bangsamoro in 2018 en de daaropvolgende oprichting van de autonome regio Bangsamoro in Islamitisch Mindanao in 2019. Via het IcSP heeft de EU steun verleend aan de overgang en de uitvoering van de roadmap voor vrede door middel van een aantal acties, die hier zullen worden geëvalueerd. This IfS/IcSP funding complemented the broader funding through the World Bank’s Mindanao Trust Fund (through which most EU support for the peace process was channeled). IfS/IcSP interventions also complemented each other. De IfS/IcSP financiering vormde een aanvulling op de bredere financiering via het Mindanao Trust Fund van de Wereldbank (waar de meeste EU-steun voor het vredesproces vandaan kwam). De IfS/IcSP interventies vulden elkaar ook aan.

De belangrijkste doelstellingen van deze evaluatie zijn om de relevante diensten van de Europese Unie, de geïnteresseerde belanghebbenden en het bredere publiek te voorzien van:

  • een algemene onafhankelijke beoordeling van het ontwerp en de prestaties van de acht genoemde projecten, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan hoe strategisch en coherent ze waren (in tegenstelling tot reactief te zijn of uiteenlopende opkomende verzoeken), hoe gecoördineerd de projecten en actoren waren bij de uitvoering, en of ze bevredigende resultaten met blijvende gevolgen opleverden;
  • de belangrijkste lessen die uit de aanwezigheid en steun op de lange termijn van de EU IfS/IcSP-financiering (2009-2020) zijn getrokken, en de conclusies en gerelateerde aanbevelingen om toekomstige interventies te verbeteren, met name in andere situaties waarin aanvankelijk kortlopende projecten of steun voor 18 maanden worden gevraagd om hun steun uit te breiden of voort te zetten.

2 februari 2023

2 minuten lezen


Sleutelexperts

Flavia Spigoli

Senior Project Manager