Evaluatie van de betrokkenheid van de EU in Mindanao van 2017-2020 onder IcSP

Als onderdeel van de SIEA-raamcontracten (Lot 3) kreeg ons consortium het project toegewezen: 'Evaluation of EU's engagement in Mindanao from 2017-2020 under IcSP'


De politieke en veiligheidssituatie in deze zuidelijke regio van de Filippijnen was lange tijd beladen met geweld, op identiteit gebaseerde gewapende conflicten en etnische verdeeldheid. Sinds 1997 is het langzame proces naar grotere autonomie in Mindanao gericht op de creatie van een gebied genaamd Bangsamoro. Als zodanig is de vredesroutekaart gebaseerd op de Comprehensive Agreement on Bangsamoro (CAB), die in 2014 werd ondertekend tussen de regering van de Filipijnen en het Moro Islamic Liberation Front (MILF). Verder bouwden de te evalueren projecten op elkaar voort en werden ze uitgevoerd gedurende een periode waarin belangrijke ontwikkelingen plaatsvonden, bijvoorbeeld met de goedkeuring van de organieke wet van Bangsamoro in 2018 en de daaropvolgende oprichting van de autonome regio Bangsamoro in het islamitische Mindanao in 2019. IcSP heeft de EU steun verleend aan de transitie en de implementatie van de vredesroutekaart door middel van een aantal acties, die hier het onderwerp van evaluatie zullen zijn. Deze IfS/IcSP-financiering vormde een aanvulling op de bredere financiering via het Mindanao Trust Fund van de Wereldbank (waarlangs de meeste EU-steun voor het vredesproces werd gekanaliseerd). IfS/IcSP-interventies vulden elkaar ook aan.

De belangrijkste doelstellingen van deze evaluatie zijn om de relevante diensten van de Europese Unie, de geïnteresseerde belanghebbenden en het bredere publiek te voorzien van:

  • een algehele onafhankelijke beoordeling van het ontwerp en de prestaties van de acht genoemde projecten, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan hoe strategisch en coherent ze waren (in plaats van reactief te zijn of ongelijksoortige opkomende eisen), hoe gecoördineerd de projecten en actoren waren bij de uitvoering, en of ze leverden bevredigende resultaten op met blijvende gevolgen;
  • de belangrijkste lessen die zijn getrokken uit de aanwezigheid en steun op de lange termijn van de EU IfS/IcSP-financiering (2009-2020), conclusies en gerelateerde aanbevelingen om toekomstige interventies te verbeteren, vooral in andere situaties waarin initiële kortetermijnprojecten of steun van 18 maanden worden gevraagd om hun steun uit te breiden of voort te zetten.

2 februari 2023

2 minuut lezen


Sleutelexperts

Flavia Spigoli

Senior Project Manager