Evaluatie van de regeling onkostenvergoeding voor vrijwilligers personenvervoer per auto aangeboden Tweede Kamer

Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat evalueerden wij de regeling onkostenvergoeding voor vrijwilligers van personenvervoer per auto. Deze regeling is in 2016 aangepast, met als doel om meer ruimte te creëren voor initiatieven van vrijwilligers.

Uit onze analyse blijkt dat het vervoer door vrijwilligers oorspronkelijk is ontstaan ​​en daarna is gestabiliseerd. De (wijziging van de) regeling is bij veel partijen onbekend, en daarmee niet de oorzaak van ontstane vrijwilligersinitiatieven. Wij concluderen verder dat de wijziging van de regeling niet tot economische concurrentie van vrijwilligersvervoer ten opzichte van professionele vervoerbedrijven heeft geleid en dus niet marktvertorend heeft gewerkt.

Aanbevelingen
In het rapport doen wij ook een aantal. Zo stellen wij voor een toetsingskader te ontwikkelen om vooraf of achteraf te beoordelen van bepaalde vrijwilligersactiviteiten aanvullend zijn aan commercieel vervoer. Daarnaast kan de informatievoorziening over de regeling worden verbeterd.

De staatssecretaris van IenW heeft de evaluatie op 30 oktober 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. 
Voor meer informatie, lees het volledige rapport: Onkostenvergoeding vrijwilligers personenvervoer per auto (pdf).  

12 november 2020

1 minuut lezen