Europese Missie Bodemweek 2023: leiding geven aan de transitie naar gezonde bodems

Bodems zijn fundamenteel voor het in stand houden van levensprocessen op aarde en bieden vitale ecologische, economische en sociale voordelen wanneer ze duurzaam worden beheerd. Ze zijn essentieel voor de productie van veilig en voedzaam voedsel, de kringloop van voedingsstoffen, de opslag van koolstof, de bevordering van biodiversiteit, de regulering van watercycli en de ondersteuning van diverse menselijke activiteiten en culturele landschappen. Uit alarmerende statistieken blijkt echter dat meer dan 60% van de bodems in de EU momenteel als ongezond wordt beschouwd als gevolg van factoren zoals slechte beheerspraktijken, vervuiling, verstedelijking en klimaatverandering.

Ondanks hun betekenis blijven bodems kwetsbaar en niet-hernieuwbaar. Het kan eeuwen duren voordat ze zich vormen, maar ze kunnen gemakkelijk worden geërodeerd door een enkele regenbui of een industrieel incident. Daarom is effectief bodembeheer essentieel voor het veiligstellen van deze onschatbare hulpbron voor het welzijn van toekomstige generaties. Ondanks hun belang blijven bodems kwetsbaar en niet-hernieuwbaar. Het kan eeuwen duren voordat ze zich vormen, maar ze eroderen gemakkelijk door een enkele regenbui of een industrieel incident. Daarom is effectief bodembeheer essentieel om deze onschatbare hulpbron veilig te stellen voor het welzijn van toekomstige generaties.

Achtergrond

Het hoofddoel van de Missie Bodem is het opzetten van 100 proeftuinen en vuurtorens om de transitie naar een gezonde bodem in 2030 te leiden, aangezien het leven op aarde afhankelijk is van een gezonde bodem. Ecorys maakt deze transitie mogelijk via het Mission Soil Platform en een uitgebreide communicatiecampagne. Een cruciaal onderdeel van deze campagne is het evenement European Mission Soil Week, bedoeld om belanghebbenden binnen de bodemgemeenschap actief te betrekken. Het evenement dient als platform voor boeiende discussies over de uitdagingen die gepaard gaan met het creëren en behouden van een gezonde bodem in de Europese Unie.

Als onderdeel van de missie heeft Ecorys samen met het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie (DG AGRI), het door de EU gefinancierde project PREPSOIL en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek – EU Bodemobservatorium (EUSO) de European Mission Soil Week 2023 georganiseerd. Deze eerste editie van het jaarlijkse evenement, gehouden van 21 tot 23 november 2023, werd georganiseerd door INIA-CSIC in de centrale faciliteiten van de Spaanse Nationale Onderzoeksraad (CSIC) in Madrid, Spanje, tijdens het Spaanse voorzitterschap van de EU-Raad.

Het evenement bracht Mission Soil-ambassadeurs en ondertekenaars van het Mission Soil Manifesto samen. Hierbij toonde ze hun betrokkenheid en boden ze mogelijkheden voor uitwisseling en netwerken, waardoor de samenwerkingsgeest die essentieel is voor het succes van de doelstellingen van Mission Soil wordt versterkt.

Belangrijkste resultaten

De eerste editie van het evenement was een opmerkelijk succes, met een hoge tevredenheid onder de deelnemers en indrukwekkende bezoekersaantallen. Het driedaagse evenement trok veel belangstelling 290, 310 en 230 persoonlijke deelnemers elke dag, aangevuld met 401, 402 en 384 online deelnemers.

Sprekers:

Het evenement werd gekenmerkt door een uitgebreide line-up van sprekers, waaronder meer dan 90 individuen zoals directeuren van de Europese Commissie, politici, onderzoekers en boeren.

Plenaire sessies:

Zestien online plenaire sessies boden inspirerende en prikkelende inhoud. De integratie van Slido voor opiniepeilingen, ijsbrekers en vraag- en antwoordsessies verhoogde de betrokkenheid van zowel het lokale als het online publiek. Een hoogtepunt was de opname van een grafische recorder op afstand tijdens de plenaire sessies, die veel lof opleverde en een substantiële betrokkenheid van de deelnemers genereerde.

Breakout-sessies:

Er werden acht breakout-sessies georganiseerd voor deelnemers ter plaatse, gefaciliteerd door beleidsleiders en experts. Het format bestond uit paneldiscussies, levendige vraag- en antwoordsessies en interactieve Slido-activiteiten.

Fototentoonstelling:

Tijdens het evenement was er een fototentoonstelling met de twaalf winnende foto's van de social media fotowedstrijd die de afgelopen maanden was gehouden. Ook werden de winnende foto's verzameld in een kalender die onder de deelnemers aan het evenement werd uitgedeeld.

Maak kennis met de projecten (standtentoonstelling):

De activiteit 'Maak kennis met de projecten' was bedoeld om interactie en netwerken tussen de deelnemers te bevorderen. Deze aangewezen netwerkruimtes boden deelnemers de mogelijkheid om rechtstreeks met projectvertegenwoordigers in contact te komen.

Sociale media hoek:

Een hoek voor sociale media fungeerde als een levendige hub om de zichtbaarheid van evenementen en missies te vergroten. Deelnemers deelden actief foto's online, waardoor de hashtag van het evenement in de loop van het evenement bijna 1.6 miljoen mensen bereikte.

Lees meer over de Europese Missie Bodemweek 2023 in de Evenementverslag.


26 maart 2024

3 minuut lezenSleutelexperts

Ieva Spudyte

Senior Consultant

Irene Patregnani

Evenementen adviseur

Naomi Nakamoto

Senior communicatieadviseur

Olivier Chartier

Director