Initiatief voor capaciteitsopbouw tussen de EU en India voor handelsontwikkeling

Initiatief voor capaciteitsopbouw tussen de EU en India voor handelsontwikkeling


Dit was een vraaggestuurd project gericht op het aanbieden van studies, onderzoek, training, workshops en studiereizen aan de Indiase overheid op het gebied van handelsontwikkeling en handelsgerelateerde hulp.

De activiteiten concentreerden zich op de volgende gebieden:

1. SPS en voedselveiligheid
2. Normen en technische eisen, waaronder bijvoorbeeld REACH
3. Intellectuele eigendomsrechten
4. Ondersteuning van de douane-efficiëntie
5. Mededingingsbeleid. Bovendien omvatte het project transversale kwesties met betrekking tot de ontwikkeling van de particuliere sector, handel en andere aanverwante gebieden (bijvoorbeeld groei, werkgelegenheid, MVO).

De uitkomsten van dit project waren:

  • Verbeterde capaciteit van India's handelsgerelateerde regelgevende instellingen en handhavingssystemen om te voldoen aan internationale normen en vereisten en zakelijke behoeften
  • Versterkte capaciteiten in Indiase handelsgerelateerde opleidingsinstellingen

India & de EU

1 februari 2019

1 minuut lezenSleutelexperts

Nora Plaisier

Principal Consultant