EU-markt voor civiele veiligheid: overwinnen van de fragmentatie van de EU-markt voor civiele veiligheid voor veiligheidstechnologieën

De huidige veiligheidsdreigingen evolueren snel, complex en vaak grensoverschrijdend van aard. Om dergelijke dreigingen effectief aan te pakken is een collectieve reactie nodig van alle EU-landen die binnen een efficiënt kader opereren beveiliging Unie. Niettemin blijft de EU-markt voor civiele veiligheid nog steeds grotendeels onderbestudeerd en gefragmenteerd over geografische gebieden, veiligheidsgebieden en industrieën. Daarom heeft het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken Ecorys de opdracht gegeven om, in een consortium met Deloitte, een gedegen overzicht van de EU-veiligheidsmarkt op te bouwen en de nodige gegevens te verstrekken die een betere analyse van de dynamiek ervan mogelijk maken, inclusief trends met betrekking tot de toekomstige evolutie ervan. .


Om dit te bereiken is het onderzoek opgebouwd rond verschillende onderling samenhangende activiteiten: ten eerste karakteriseert het onderzoek de EU-veiligheidsmarkt door het ontwikkelen van een grondgedachte voor marktsegmentatie, het in kaart brengen en catalogiseren van belanghebbenden en een taxonomie van veiligheidsproducten en -diensten. Vervolgens biedt het een uitgebreid beeld van de dynamiek van de markt in termen van waarde, vraag en aanbod, concurrentie en trends nu en in de toekomst. Ten slotte brengt het conclusies en aanbevelingen voor de beveiligingsmarkt met betrekking tot beleidsvorming, technologie, investeringen en data. Een belangrijke overweging voor deze studie is de afstemming tussen veiligheidsonderzoek, de industrie en de EU-prioriteiten in het veiligheidsbeleid.

EU-taxonomie voor civiele veiligheid en online taxonomieverkenner 

Als belangrijk resultaat van het onderzoek ontwikkelde het onderzoeksteam een ​​uitgebreide taxonomie van beveiligingsoplossingen en een online taxonomieverkenner. De taxonomie biedt een uitgebreide en gedetailleerde referentie voor beveiligingsproducten en -diensten die rond twee aggregatieniveaus zijn opgebouwd:

1. de vier belangrijkste veiligheidsonderzoeksgebieden van de Europese Commissie:

  • rampenrisicobeheer;
  • veerkracht van kritieke infrastructuur;
  • grensbeheer en
  • strijd tegen misdaad en terrorisme.

2. de beveiligingsfuncties die een bepaald product of een bepaalde dienst mogelijk maakt of ondersteunt (dwz functionele gebieden).

De Security Taxonomy bevat meer dan 550 producten en diensten, verspreid over 13 functionele gebieden.

Lees het eind resultaat van de studie.

Verken de online taxonomieverkenner.

2 augustus 2022

2 minuten lezenSleutelexperts

Yannick Ritmeester

Bonka Karadjova