ERN Uitwisselingsprogramma: Streven naar betere en eerlijkere gezondheidszorg

Het ERN Exchange Program stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorgprofessionals binnen en tussen de Europese Referentienetwerken (ERN). Het programma bracht artsen, patiëntenvertegenwoordigers, verpleegkundigen, professionals in opleiding en technici samen. Dit werd door Ecorys begeleid en ondersteund bij onder meer de organisatie en promotie van het uitwisselingsbezoek en het registreren van alle relevante informatie van elk uitwisselingsbezoek in een datarepository. Uit evaluatie bleek dat bezoekers en opvangcentra overweldigend positief zijn over de steun die zij in het kader van het programma hebben ontvangen.

Naast het samenbrengen van de uitwisselingsbezoekers om de samenwerking te vergroten, rapporteerden de bezoekers zelf een toename in gespecialiseerde kennis over zeldzame ziekten en procedures. Dit sluit perfect aan bij de doelstellingen van het programma van de ERN, waaronder het bevorderen van persoonlijke relaties, het verkleinen van de verschillen in kennis en expertise op het gebied van zeldzame ziekten tussen ziekenhuizen, en het bijdragen aan gelijke kwaliteit van zorg voor patiënten in verschillende lidstaten. Deze successen zorgden ervoor dat ERN het programma graag wilde voortzetten.

Dit was voor Ecorys aanleiding om aanbevelingen te doen voor de toekomstige implementatie van het programma, gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen 2.5 jaar. Deze omvatten de diversificatie van deelnemende landen en beroepen en de prioritering van de doelstellingen van het programma om meer focus te brengen en overlap met andere activiteiten van de ERN's te voorkomen. Dit zal leiden tot een verdere intensivering van de samenwerking, de uitwisseling van kennis over zeldzame ziekten in Europa en de toename van de zorg voor patiënten die lijden aan zeldzame ziekten.

18 september 2023

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Rana Orhan Pees

Consultant