ERN Uitwisselingsprogramma: Streven naar betere en eerlijkere gezondheidszorg

Het ERN Exchange Programme stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorgprofessionals binnen en tussen de Europese Referentienetwerken (ERN). Het initiatief bracht artsen, patiëntenvertegenwoordigers, verpleegkundigen, professionals in opleiding en technici samen. Hierbij begeleidde en ondersteunde Ecorys onder meer de organisatie en promotie van de uitwisseling en het registreren van alle relevante informatie van elk bezoek in een datarepository. Uit evaluatie bleek dat zowel bezoekers als 'hosting centres' overweldigend positief zijn over de steun die zij in het kader van het programma hebben ontvangen.

Naast het beter mogelijk maken van samenwerking via het samenbrengen van de bezoekers van de uitwisseling, rapporteerden de bezoekers zelf een toename in gespecialiseerde kennis over zeldzame ziekten en procedures. Dit sluit perfect aan bij de doelstellingen van het programma van de ERN, waaronder het bevorderen van persoonlijke relaties, het verkleinen van de verschillen in kennis en expertise tussen ziekenhuizen op het gebied van zeldzame ziekten, en het bijdragen aan gelijke kwaliteit van zorg voor patiënten in verschillende lidstaten. Deze successen dragen bij aan de ambitie van ERN om het programma voort te zetten.

Om deze reden doet Ecorys aanbevelingen voor de toekomstige implementatie van het programma, gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen 2.5 jaar. De aanbevelingen bestaan onder meer uit de diversificatie van deelnemende landen en de prioritering van de doelstellingen van het programma om gerichter te focussen en overlap met andere activiteiten van de ERN's te voorkomen. Dit zal leiden tot een verdere intensivering van de samenwerking, de uitwisseling van kennis over zeldzame ziekten in Europa en het uitbreiden van de zorg voor patiënten die lijden aan zeldzame ziekten.