Energiearmoede structureel aangepakt

Veel huishoudens met een laag inkomen hadden het financieel moeilijk het afgelopen jaar. Deze huishoudens wonen vaak in oudere huizen met lagere isolatiestandaarden, waardoor zij hoge energielasten ervaren. Om de lastendruk te verlagen zouden deze huishoudens gebaat zijn bij investeringen in isolatiemaatregelen en aardgasvrije warmtetechnieken. Zulke investeringen liggen voor huishoudens met beperkte financiële ruimte echter vaak buiten bereik.

Om de vaart in de klimaatplannen te houden en huishoudens met een laag inkomen te ‘bevrijden’ van hun hoge energielasten, stellen de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie – Urban Energy (TKI UE) voor om op grote schaal de gebouwde omgeving te verduurzamen. Zij adviseren daarbij ook om de verduurzaming te beginnen in buurten met de meeste huishoudens met een laag inkomen. Het voordeel van deze aanpak is dat i) de ingezette middelen niet alleen bijdragen aan het tegengaan van energiearmoede, maar ook bijdragen aan de doelen van de energietransitie, en ii) dat er als gevolg van een verduurzamingsinvestering een langjarig effect wordt bereikt (van ongeveer 30 jaar) in plaats van een eenmalige compensatie van de energierekening.

Ecorys is gevraagd om de kosten en baten van dit plan te onderzoeken. Het kabinet schatte dat dat plafond ruim 11 miljard euro gaat kosten. Als het kabinet hetzelfde bedrag uittrekt voor verduurzaming wijken, dan kunnen ruim 1.1 miljoen woningen aardgasvrij gemaakt worden. Daarbij gaat een gemiddelde daling van de energierekening voor huishoudens van 1100 euro per jaar mee gepaard. Bij dit plan wordt vanuit gegaan dat als een huishouden in energiearmoede leeft de overheid de gehele verduurzaming betaalt. Als een huishouden niet in energiearmoede leeft zou de helft van de investering bekostigd worden middels een eigen bijdrage.

Voor meer informatie, lees het volledige onderzoeksrapport (PDF).

29 maart 2023

1 minuut lezenSleutelexperts

Bram Boereboom

Junior Consultant

Maurice Thijsen

Senior Consultant

Menno van Benthem

Principal Consultant