Effecten van het Europees Mobiliteitspakket

Effecten van het Europees Mobiliteitspakket


Met het Europees Mobiliteitspakket heeft de Europese Commissie (EC) voorstellen ontwikkeld voor de wegvervoersector.

De voorstellen zijn gericht op het functioneren van de interne markt, op het verbeteren van de sociale dimensie, prijsstelling en duurzaamheid. Concrete onderwerpen die worden uitgewerkt zijn onder meer: ​​aanpassing van de Eurovignetrichtlijn, mogelijkheid tot cabotage, monitoring van CO2, aanpassing van de Rij- en Rusttijdenwet en elektronische tolheffing. Ecorys heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar de effecten van het Europese Mobiliteitspakket op de Nederlandse wegvervoersector.

In een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu (Van Nieuwenhuizen) aan de Tweede Kamer wordt het onderzoek aangeboden en worden de conclusies van Ecorys onderschreven.
De belangrijkste conclusies zijn, in de woorden van de minister:

“Per saldo verwacht Ecorys vooral negatieve effecten voor de Nederlandse transportsector. Met name de door Ecorys verwachte toename van cabotage zal een negatief effect hebben op deze sector. De Nederlandse transportsector bestaat immers vooral uit MKB-bedrijven, die voor een belangrijk deel actief zijn op de binnenlandse markt. Het effect van het voorstel op de rij- en rusttijden is beperkt negatief voor chauffeurs in de transportsector vanwege een toename van het risico op vermoeidheid en de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Op de kosten voor transportbedrijven, zowel administratieve als operationele kosten, zijn geen effecten van substantiële omvang aangetroffen. “

10 april 2019

1 minuut lezenSleutelexperts

Marten van den Bossche

Senior partner