Redigeren en proeflezen voor een EU-agentschap

Redigeren en proeflezen voor een EU-agentschap


Eurofound, het EU-agentschap voor levens- en arbeidsomstandigheden, heeft Ecorys in de periode 2018-2020 aangesteld als redactieleverancier.

Onze opdracht was het redigeren en proeflezen van een doorlopend schema van meer dan 200 onderzoeken, onderzoeksrapporten en andere publicaties.

We zorgden voor flexibele capaciteit en leverden alle publicaties op tijd en volgens strenge kwaliteitsnormen, in overeenstemming met de huisstijl van Eurofound.

Ons team zat de wekelijkse bijeenkomsten met Eurofound voor om de voortgang te monitoren, feedback te bespreken, toekomstige vereisten te beoordelen en middelen toe te wijzen.

De publicaties die wij hebben helpen opleveren, voorzien de EU-lidstaten van de kennis en het bewijsmateriaal dat zij nodig hebben om een ​​beter sociaal, werkgelegenheids- en werkgerelateerd beleid te ontwikkelen.

Lees meer over redactionele diensten verzorgd door het Ecorys-team.

5 november 2020

1 minuut lezenSleutelexperts

Robert Conaty

Teamleider redactie