Ecorys gaat de rol van digitale technologie bij het ondersteunen van inclusief onderwijs onderzoeken

Ecorys gaat de rol van digitale technologie bij het ondersteunen van inclusief onderwijs onderzoeken


Ecorys heeft de opdracht gekregen om de rol van digitale technologieën binnen inclusief onderwijs in Europa te onderzoeken.

Het onderzoek bestrijkt de EU27, met de nadruk op het leerplichtonderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding). Het doel is om de Europese Commissie inzicht te geven in hoe digitale technologieën de inclusie van alle leerlingen kunnen bevorderen, met bijzondere aandacht voor de manier waarop scholen reageren na de COVID-19 volksgezondheidscrisis, en om belangrijke boodschappen te identificeren voor leerlingen met aanvullende behoeften.

Het onderzoek zal in twee fasen worden uitgevoerd:

  1. eerst in kaart brengen hoe digitale technologie is gebruikt om inclusie binnen het leerplichtonderwijs in de hele EU27 te bevorderen, met aandacht voor wat er gebeurt en wat er zou moeten gebeuren; en dan,
  2. om dieper te graven in een steekproef van zes tot acht lidstaten, om te begrijpen wat werkt en hoe, en om de voorwaarden voor succes vast te stellen.

Landen zullen worden bemonsterd aan de hand van een reeks aandelen- en inclusie-indicatoren (een 'digitale inclusie-index'). Beleidsmaatregelen binnen de lidstaten zullen worden geselecteerd om impactvol gebruik van technologie in ISCED 1-3 aan te tonen. Een virtueel beleid Delphi zal het onderzoek uitbreiden naar de belangrijkste belanghebbenden in de hele EU, via drie consultatierondes.

De resultaten omvatten tussentijdse en eindrapporten en een samenvatting; acht (8) op zichzelf staande casestudies per land, en een beoordeling van 32 maatregelen die het gebruik van digitale technologie laten zien ter ondersteuning van toegang, gelijkheid en inclusie.

Ecorys werkt samen met het Europees Instituut voor Onderwijs en Sociaal Beleid (EIESP) en een panel van academische adviseurs om dit belangrijke onderzoek uit te voeren.

Nadere inlichtingen 

Laurie Day 
Onderzoeksdirecteur, Ecorys
Laurie.Day@ecorys.com 

29 september 2020

1 minuut lezen