Ecorys ondersteunt het Rijksvastgoedbedrijf bij de verkoop van Paleis Soestdijk

Ecorys ondersteunt het Rijksvastgoedbedrijf bij de verkoop van Paleis Soestdijk


Ecorys heeft het Rijksvastgoedbedrijf ondersteund bij de verkoop van Paleis Soestdijk; waarmee een einde is gekomen aan de zoektocht naar een nieuwe, duurzame bestemming voor de voormalige koninklijke residentie.

Voor de gunningsprocedure van Paleis Soestdijk in 2015 zijn geïnteresseerden gevraagd een plan in te dienen. Dit heeft geresulteerd in 120 reacties, waaruit vier plannen zijn geselecteerd om verder uit te werken in een projectplan en business case. Deze vier aanbestedingen zijn vervolgens beoordeeld door een beoordelingscommissie die ze beoordeelde op kwalitatieve, duurzaamheids- en financiële criteria.

Ecorys ondersteunde de beoordelingscommissie bij de beoordeling van de financiële component van de ingediende plannen. Concreet betekende dit dat Ecorys toetste of de langetermijnoperatie realistisch was, of het plan na marktanalyse haalbaar was en of het project financieel gezond was. Daarnaast heeft Ecorys voor het paleis een evaluatie uitgebracht op basis van Hoogste en Beste Gebruik.

Na een uitgebreide analyse van de plannen, waarbij de voorgestelde business cases van de consortia werden gemodelleerd en getoetst, concludeerde het Rijksvastgoedbedrijf dat de plannen ‘Made by Holland’, ‘Eden Soestdijk’ en ‘Buitenplaats Soestdijk’ voldeden aan alle eisen. criteria.

De drie overige plannen zijn vervolgens door het Rijksvastgoedbedrijf in de gelegenheid gesteld om in het voorjaar van 2017 een bod uit te brengen op Paleis Soestdijk. Het paleis, de bijgebouwen en het landgoed zijn gegund aan de bieder die het meeste bood. Holland. Dit consortium wil een platform ontwikkelen voor innovaties en uitmuntend ondernemerschap, met tentoonstellingen en evenementen voor een breed publiek. Daarnaast zullen er horecagelegenheden en woningen worden gebouwd.

Ecorys is regelmatig betrokken bij complexe verkoopprocessen en transformatieopdrachten. Vanuit expertise op het gebied van marktonderzoek, financiën en transformatieprocessen kan Ecorys waardevolle bijdragen leveren aan het realiseren van financieel gezonde en haalbare plannen.

1 februari 2019

2 minuut lezen