Ecorys ondersteunt Antwerpen bij de uitvoering van het Antwerpse klimaatplan

De komende twee jaar zal Ecorys de stad Antwerpen blijven ondersteunen bij de uitvoering van het Klimaatplan 2030. Met dit plan wil de stad een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Ecorys CEO Manon Janssen neemt in dit project de rol van Climate Director op zich.


Het Klimaatplan Antwerpen bundelt alle klimaatmaatregelen en -projecten in de stad en rekent deze door naar potentiële klimaatwinst. Zo wil de stad de CO2-uitstoot in Antwerpen tegen 50 met 55 tot 2030% verminderen ten opzichte van 2005. De komende 10 jaar zijn er nog heel wat inspanningen nodig om de klimaatverandering in Antwerpen te beperken en naar een klimaatneutrale stad toe te werken.

Wat doet onze Climate Director?

De Climate Director speelt een essentiële rol bij de uitvoering en voortgang van het Klimaatplan. De Climate Director is onafhankelijk en kan daardoor alle stakeholders aan tafel krijgen en activeren om knelpunten te signaleren en overkomen. Daarnaast is de Climate Director een adviseur aan het College van Bestuur en voorzitter van het nieuw opgerichte Klimaatberaad. De Climate Director vormt ook de brug naar stedelijke diensten. Tot slot speelt de Climate Director een ambassadeursrol voor het Antwerpse klimaatbeleid.

Brede ondersteuning

De Climate Director wordt in haar werk ondersteund door een team van consultants van Ecorys. Een samenwerking van meerdere sectoren binnen Ecorys biedt de brede oriëntatie en expertise die de veelzijdigheid van het Klimaatplan Antwerpen vereist.
“Het Klimaatplan Antwerpen is bijzonder uitdagend. De stad toont ambitie en neemt daarom een ​​morele leidersrol op zich. De plannen zijn heel concreet, breed en inclusief: van wonen tot mobiliteit, van industriële speler tot burger. Met Ecorys hebben we alle expertise in huis om dit plan te helpen realiseren”, zegt Manon Janssen.

Waar staan ​​we

De eerste twee jaar van het project waren gericht op het invoeren van het juiste bustuurssysteem en het opzetten van een monitoringsysteem (2021-2022). We hebben de Klimaatraad opgezet, bestaande uit externe stakeholders die onafhankelijk advies geven aan de stad Antwerpen. Binnen het stadsbestuur hebben we met Klimaatwerkgroepen en specifieke Klimaattrajecten opgezet om aan uitdagingen en oplossingen te werken. Verder zetten we een monitoringsysteem op met indicatoren om de voortgang van de mitigatie- en adaptatieambities te meten. We hebben ook een onafhankelijke analyse uitgevoerd om te zien of de stad op koers ligt om haar CO2-reductieambities in 2030 te halen. De komende twee jaar zullen we werken aan de implementatie van acties om te zorgen voor de benodigde vooruitgang om de ambities voor 2030 te halen. We zullen ook belanghebbenden binnen de stad die een cruciale rol bij de implementatie van de klimaatacties spelen betrekken.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Susanne van der Kooij, Adviseur Natuurlijke Hulpbronnen.

14 oktober 2022

2 minuut lezen