Ecorys ondersteunt Antwerpen bij de uitvoering van het Antwerpse klimaatplan

De komende twee jaar zal Ecorys de stad Antwerpen blijven ondersteunen bij de uitvoering van het Klimaatplan 2030. Met dit plan wil de stad een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Onze CEO Manon Janssen neemt in dit project de rol van Climate Director op zich.


Het Klimaatplan Antwerpen bundelt alle maatregelen en projecten in de stad en rekent deze door naar potentiële klimaatwinst. Zo wil de stad de CO2-uitstoot in Antwerpen tegen 50 met 55 tot 2030% verminderen ten opzichte van 2005. De komende 10 jaar zijn er nog heel wat inspanningen nodig om de klimaatverandering in Antwerpen te beperken en toe te werken naar een klimaatneutrale stad.

Wat doet onze klimaatregisseur?

De Directeur Klimaat speelt een essentiële rol bij de uitvoering en voortgang van het Klimaatplan. De Directeur Klimaat is onafhankelijk en kan daardoor alle stakeholders aan tafel krijgen en activeren om knelpunten te signaleren en weg te werken. Daarnaast is de directeur Klimaat adviseur van het College van Bestuur en voorzitter van het nieuw opgerichte Klimaatberaad. De Directeur Klimaat vormt ook de brug naar stedelijke diensten. Tot slot speelt de Directeur Klimaat een ambassadeursrol voor het Antwerpse klimaatbeleid.

Brede ondersteuning

De Climate Director wordt in haar werk ondersteund door een team van consultants van Ecorys. Een samenwerking van meerdere sectoren binnen Ecorys biedt de brede oriëntatie en expertise die de veelzijdigheid van het Klimaatplan Antwerpen vereist.
“Bijzonder uitdagend is het Klimaatplan Antwerpen. De stad toont ambitie en neemt daarom een ​​morele leidersrol op zich. De plannen zijn heel concreet, breed en inclusief: van wonen tot mobiliteit, van industriële speler tot burger. Met Ecorys hebben we alle expertise in huis om dit plan te helpen realiseren”, zegt Manon Janssen.

Waar staan ​​we

De eerste twee jaar van het project waren gericht op het opzetten van het juiste governancesysteem en het opzetten van een monitoringsysteem (2021-2022). We hebben de Klimaatraad geïnitieerd, bestaande uit externe stakeholders die onafhankelijk advies geven aan de stad Antwerpen. Binnen het stadsbestuur zijn we gestart met Klimaatwerkgroepen en specifieke Klimaattrajecten om te werken aan uitdagingen en oplossingen. Verder hebben we een monitoringsysteem opgezet met indicatoren om de voortgang van de mitigatie- en adaptatieambities te meten. We hebben ook een onafhankelijke analyse uitgevoerd om te zien of de stad op schema ligt om haar ambities voor CO2-reductie in 2030 te halen. De komende twee jaar werken we aan de uitvoering van acties om de nodige vooruitgang te boeken om de ambities voor 2030 te halen. Ook betrekken we stakeholders binnen de stad, die een cruciale rol spelen bij de uitvoering van de klimaatacties.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Susanne van der Kooij, Adviseur Natuurlijke Hulpbronnen.

14 oktober 2022

2 minuten lezen