Ecorys onderzoekt innovatiemogelijkheden voor de Nationale Wegverkeersdatabase

Ecorys onderzoekt innovatiemogelijkheden voor de Nationale Wegverkeersdatabase


Ecorys heeft onlangs een kosten-batenanalyse gemaakt van de Nationale Databank Wegverkeer (NDW).

Hierin zijn de bedrijfseconomische, maatschappelijke kosten en baten van de NDW in kaart gebracht. Eén van de (maatschappelijke) voordelen heeft betrekking op innovatie. Het goed in kaart brengen van de impact hiervan is echter een onderzoek op zich. De NDW heeft Ecorys daarom gevraagd de innovatiekansen en de potentiële maatschappelijke impact daarvan apart in kaart te brengen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de belangrijkste en meest waardevolle innovatieve ontwikkelingen voor de NDW en haar partners (wegbeheerders, maar ook commerciële partijen), wat de meerwaarde van de NDW is en welke maatschappelijke voordelen dit met zich meebrengt. De inzichten die hieruit volgen kunnen de NDW vervolgens helpen bij haar langetermijnplanning.

10 april 2019

1 minuten lezen