Ecorys onderzoekt het gebruik van handelsovereenkomsten door Nederlandse ondernemers

Ecorys onderzoekt het gebruik van handelsovereenkomsten door Nederlandse ondernemers


De EU heeft de afgelopen decennia veel handelsovereenkomsten gesloten. Uit onderzoek blijkt echter dat het hebben van een handelsovereenkomst niet noodzakelijkerwijs leidt tot het gebruik ervan door exporteurs en importeurs.

Tot nu toe is er relatief weinig bekend over de redenen waarom handelsovereenkomsten wel of niet worden gebruikt. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Ecorys de opdracht gegeven om meer inzicht te krijgen in:

  • De bekendheid van Nederlandse bedrijven met handelsverdragen van de EU en de mate waarin Nederlandse bedrijven gebruik maken van deze handelsverdragen
  • De obstakels waar Nederlandse bedrijven mee te maken krijgen als ze gebruik willen maken van handelsverdragen
  • De informatie die Nederlandse bedrijven gebruiken om kennis op te doen over de handelsverdragen en de informatie die momenteel ontbreekt of moeilijk te vinden is

Daarnaast omvat het onderzoek ook een case study over het gebruik van de handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea en het effect dat deze overeenkomst heeft op het Nederlandse bedrijfsleven.

Op 29 augustus stuurde minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) de Tweede Kamer een Ecorys-rapport over het gebruik van handelsverdragen door Nederlandse ondernemers en welke belemmeringen zij ervaren. Ook reageert zij op de bevindingen uit het rapport.

De bevindingen uit dit onderzoek bieden verbeterpunten die meegenomen kunnen worden bij de onderhandelingen over nieuwe handelsakkoorden en/of bij het gebruik van bestaande handelsakkoorden (met als doel de handelsakkoorden bruikbaarder te maken voor bedrijven).