Ecorys evalueert de regulering van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart

Ecorys evalueert de regulering van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart


Het grondig onderzoeken van ongevallen en incidenten en het verspreiden van de geleerde lessen om toekomstige ongevallen te voorkomen, is een sleutelelement voor het bereiken van de hoogste veiligheidsprestaties in de luchtvaart.

Om een ​​reeks tekortkomingen op het gebied van onderzoek naar ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart in de EU te ondervangen, is Verordening 996/2010 uitgevaardigd.

Deze verordening heeft vijf doelstellingen:

  • Versterk de onderzoekscapaciteit van de lidstaten. Moet worden versterkt door de oprichting van een Europees netwerk van instanties voor onderzoek naar ongevallen (ENCASIA);
  • Verduidelijk de rol van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart bij onderzoek naar ongevallen
  • Zorg voor een volledige scheiding tussen onderzoeken naar ongevallen en gerechtelijke (vooral strafrechtelijke) procedures
  • Versterk de implementatie van veiligheidsaanbevelingen
  • De rechten van de slachtoffers van luchtvaartongevallen en hun familieleden beter beschermen

Ecorys is samen met haar partner Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR door DG MOVE van de Europese Commissie gevraagd een onafhankelijke evaluatie van de Verordening uit te voeren om te beoordelen of de belangrijkste doelstellingen van de Verordening zijn bereikt. In het bijzonder het verder verbeteren van de luchtvaartveiligheid door het voorkomen van ongevallen in de burgerluchtvaart in de lidstaten.

Om te beoordelen of deze doelstelling is behaald, worden de regeling en de huidige implementatie beoordeeld aan de hand van 6 beoordelingscriteria, waaronder de effectiviteit en efficiëntie van de regeling. De evaluatie zal gebaseerd zijn op de Better Regulation Guidelines van de Europese Commissie. Het onderzoeksteam zal een uitgebreide consultatie uitvoeren onder de relevante stakeholders via een online enquête en een interviewprogramma.

10 april 2019

1 minuten lezen