Ecorys evalueert de internationale activiteiten op het gebied van vredesopbouw en civiel conflictbeheer van MISEREOR

MISEREOR, de Duitse katholieke bisschoppenorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking, is een hulporganisatie die zich inzet voor de bestrijding van armoede en het handhaven van de mensenrechten over de hele wereld. MISEREOR heeft Ecorys de evaluatie toevertrouwd van hun financieringsactiviteiten van projecten gerelateerd aan vredesopbouw en civiel conflictbeheer. Dit specifieke financieringsgebied omvat 198 projecten met een financiële omvang van 55 miljoen euro. De projecten in kwestie worden uitgevoerd in 54 landen, voornamelijk in Afrika en het Midden-Oosten (83), maar ook in Latijns-Amerika (71). In Azië worden nog eens 44 projecten uitgevoerd.


Om deze projecten de grootst mogelijke resultaten te laten opleveren, werkt MISEREOR samen met verschillende partnerorganisaties in 54 landen. Deze partners variëren van seculiere tot religieuze en kerkelijke organisaties tot maatschappelijke organisaties. Door MISEREOR gefinancierde interventies omvatten meestal het versterken van de sociale cohesie in gemeenschappen, informatie- en bewustmakingscampagnes, vredesopbouw en de preventie van geweld in doelgebieden.

De evaluatie was bedoeld om met terugwerkende kracht inzichten te verwerven op het gebied van vredesopbouw en tegelijkertijd toekomstige projecten te begeleiden. Voor toekomstige inspanningen heeft de evaluatie lessen opgeleverd en beste praktijkvoorbeelden uit de 198 projecten geformuleerd.

De evaluatie volgde een op theorie gebaseerde aanpak, wat inhield dat het evaluatieteam een ​​Theory of Change reconstrueerde op basis van twee sleutelkenmerken van MISEREOR's financieringsprogramma voor vredesopbouwprojecten. Het eerste kenmerk heeft betrekking op tien soorten interventiebenaderingen die in de projecten zijn opgenomen – variërend van traumagenezing tot conflictbemiddeling. Het tweede kenmerk heeft betrekking op het niveau waarop interventies worden geïmplementeerd, variërend van het individuele of lokale niveau tot het internationale niveau. De Theory of Change werd gebruikt om de relevantie, effectiviteit, impact, efficiëntie en duurzaamheid van de door MISEREOR ondersteunde interventies te beoordelen.

Het evaluatieteam vond steun voor een indrukwekkend aantal en grote verscheidenheid aan resultaten die verband hielden met verschillende soorten interventies die op verschillende niveaus werden geïmplementeerd. De door MISEREOR gefinancierde interventies voor vredesopbouw komen tegemoet aan belangrijke behoeften van mensen die worden geconfronteerd met geweld en die in kwetsbare en door conflicten getroffen situaties leven. De meeste projecten waren succesvol in de zin dat de meeste resultaten werden behaald, terwijl het evaluatieteam ook veel aanwijzingen vond dat de door MISEREOR ondersteunde projecten bijdroegen aan de geplande resultaten.

Vooral op individueel en gemeenschapsniveau kunnen versterkte gemeenschappen, succesvolle conflictbemiddeling en verbeterde sociale cohesie worden toegeschreven aan interventies die door MISEREOR worden ondersteund. Resultaten op subnationaal en nationaal niveau waren echter moeilijk vast te leggen, omdat deze resultaten vaak verder reiken dan de reikwijdte van individuele projecten die door MISEREOR worden gefinancierd. Op basis van de bevindingen uit de evaluatie formuleerde het evaluatieteam zes aanbevelingen om de impact van de gehouden interventies verder te vergroten. Deze omvatten onder meer het creëren van meer holistische partnerschappen met regionale samenwerkingspartners die idealiter meer dan één project bestrijken en het gezamenlijk formuleren van strategieën met de partnerorganisaties ter plaatse om een ​​gedeelde visie op het project en toekomstige ontwikkelingen op te bouwen.

30 november 2021

2 minuut lezenSleutelexperts

Alexandra Rimpler-Schmid

Senior Consultant

Thijs Kwartier Hauzen

Senior Consultant