Ecorys evalueert wetgeving inzake onderzoek naar luchtvaartongevallen

Ecorys evalueert wetgeving inzake onderzoek naar luchtvaartongevallen


Uit statistieken blijkt dat de luchtvaartveiligheid in de loop der jaren is verbeterd, zoals blijkt uit een gestage daling van het aantal ongevallen. Dit is zowel in Europa als internationaal gerealiseerd door een breed scala aan wetgevende en technische maatregelen.

Het grondige onderzoek van ongevallen en incidenten die hebben plaatsgevonden en de verspreiding van de lessen die zijn geleerd om toekomstige ongevallen te voorkomen, zijn een sleutelelement bij het bereiken van de hoge veiligheidsprestaties die momenteel in de luchtvaart worden waargenomen. De Europese regels voor onderzoek naar ongevallen en incidenten in het luchtvervoer zijn in 2010 herzien met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 996/2010.

Het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie heeft Ecorys en haar partner, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR, uitgenodigd om een ​​onafhankelijke en op feiten gebaseerde evaluatie van Verordening (EU) nr. 996/2010 te verzorgen om te beoordelen of de belangrijkste doelstellingen zijn bereikt sinds de inwerkingtreding ervan. Het onderzoeksteam werd ondersteund door prof. Pablo Mendes de Leon van de Universiteit Leiden.

De belangrijkste conclusie was dat de combinatie van coregulering en vrijwillige samenwerkingsmaatregelen, vereist door Verordening (EU) nr. 996/2010, heeft geleid tot betere veiligheidsonderzoeken, wat heeft geleid tot een betere luchtvaartveiligheid. Het Europees netwerk van veiligheidsonderzoeksautoriteiten in de burgerluchtvaart (ENCASIA), waaraan de nationale veiligheidsonderzoeksautoriteiten (SIA's) van de meeste lidstaten actief deelnemen, wordt beschouwd als een van de meest effectieve elementen die door de verordening worden voortgebracht. Er is echter nog ruimte voor verdere verbetering van het veiligheidsonderzoek. Dit kan worden bereikt door de rol van ENCASIA te versterken en door de implementatie van de regelgeving op het niveau van de lidstaten te verbeteren.

De belangrijkste conclusie was dat er vijf specifieke evaluatiecriteria waren. Op basis van het evaluatieonderzoek is de Europese Commissie haar besluitvormingsproces over een mogelijke herziening van de Verordening gestart.

Het volledige evaluatierapport is op 30 augustus 2018 door de Europese Commissie gepubliceerd (klik hier).

10 april 2019

2 minuut lezen