Ecorys blijft de anti-corruptie inspanningen van de EU ondersteunen

Corruptie vormt een grote uitdaging voor Europeanen. De kosten van corruptie worden geschat op 120 miljard euro per jaar. Als gevolg hiervan besteedt de EU aanzienlijke aandacht aan de bestrijding en preventie van corruptie. In mei 2023 presenteerde de Europese Commissie een nieuw anti-corruptiepakket, waarmee de Commissie zichzelf in de voorhoede van de mondiale strijd tegen corruptie plaatst.

De afgelopen vier jaar heeft Ecorys de Europese Commissie (DG HOME) ondersteund in de strijd tegen corruptie met technische ondersteuning en advies. Onlangs heeft de Commissie een nieuw vierjarig contract toegekend aan Ecorys om deze ondersteuning voort te zetten. Dit betekent dat Ecorys een netwerk van 54 lokale anti-corruptie-experts in alle EU-lidstaten zal beheren, anti-corruptietrends en -ontwikkelingen zal bestuderen en zal ondersteunen bij de oprichting en organisatie van het nieuwe EU-netwerk tegen corruptie.

Het werk is meteen begonnen met de eerste EU-netwerkbijeenkomst tegen corruptie in Brussel op 19 en 20 september 2023. Ruim 100 deelnemers waren aanwezig, afkomstig van nationale autoriteiten, de academische wereld, internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld en relevante EU-organen. Deze eerste bijeenkomst wijst op een opwindende toekomst, waarin de uitwisseling van kennis en beste praktijken een grote rol zal spelen bij het beperken van de corruptierisico’s in Europa.

Bijeenkomst van het EU-netwerk tegen corruptie

2 oktober 2023

1 minuut lezenSleutelexperts

Mike Beke

Principal Consultant