Ecorys en het Institute for Development Studies hebben een evaluatie uitgevoerd van Young Lives, een door de DFID gefinancierd longitudinaal onderzoeksprogramma.

Ecorys en het Institute for Development Studies hebben een evaluatie uitgevoerd van Young Lives, een door de DFID gefinancierd longitudinaal onderzoeksprogramma.


Young Lives is het eerste vergelijkende, longitudinale onderzoek met gemengde methoden naar kinderen in ontwikkelingslanden.

Het gebruik van longitudinaal onderzoek door Young Lives heeft gedurende vijftien jaar een beoordeling mogelijk gemaakt van de manier waarop armoede de levens van kinderen in de 15e eeuw beïnvloedt. Het heeft 21 kinderen gevolgd in twee leeftijdsgroepen in vier landen (Ethiopië, Peru, India en Vietnam). Het programma werd in 12,000 in opdracht van DFID uitgevoerd als aanvulling op de Britse inzet voor de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG's) en werd in vier verschillende fasen uitgevoerd.

De focus van de evaluatie was om te beoordelen hoe Young Lives heeft bijgedragen aan het beïnvloeden van beleid, het vormgeven van debatten en het opbouwen van capaciteit om longitudinale gegevens te gebruiken, waarbij de nadruk lag op de vierde en meest recente fase van het programma. Het evalueren van wat onderzoek oplevert is altijd een uitdaging gezien de uiteenlopende trajecten voor uitkomsten en de daarmee samenhangende impact. Daarom biedt longitudinaal onderzoek over een langere periode unieke en reële methodologische uitdagingen.

Uit de evaluatie bleek dat het programma erin is geslaagd relevant te blijven voor belanghebbenden door de thematische focus aan te passen. De evolutie van het programma heeft gereageerd op veranderende overheidsprioriteiten, maar ook op de ouder wordende cohorten en de focus van het onderzoek die moet veranderen. Bovendien is er aanzienlijk bewijs dat Young Lives een impact heeft op het vormgeven van debatten over kinderarmoede, voeding en onderwijs. Op internationaal niveau speelde Young Lives een belangrijke rol bij het vaststellen van de Leave No One Behind-agenda en bij het bijdragen aan het formuleren van de SDG’s door hun voortdurende focus op ongelijkheid en de gevolgen van kinderarmoede.

Er zijn ook concrete voorbeelden van hoe Young Lives het kinderbeleid in de studielanden en internationaal heeft beïnvloed. We ontdekten dat een belangrijke factor die ervoor zorgde dat het onderzoek van Young Lives relevant bleef en relevant beleid beïnvloedde, de partnerschappen waren die door het programma werden opgebouwd. Bij het beïnvloeden van beleid om geweld tegen kinderen te voorkomen, heeft Young Lives bijvoorbeeld nauw samengewerkt met UNCIEF in Peru om te pleiten voor een wet die gewelddadige en vernederende bestraffing van kinderen verbiedt.

Het Department of International Development (DFID) heeft £9.4 miljoen aan nieuwe financiering toegekend om het longitudinale onderzoek naar kinderen en jongeren over de hele wereld voort te zetten. Deze grote nieuwe financiering zal Young Lives tot maart 2024 in staat stellen hun onderzoek naar de transitie van jongeren naar volwassenheid voort te zetten, met een aanzienlijke nadruk op de toegang tot de arbeidsmarkt.