Economische kansen en milieueffecten van de liberalisering van de handel in milieugoederen en -diensten

Nadat de onderhandelingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de handel in milieugoederen te bevorderen in 2016 vastliepen, hebben verschillende WTO-leden de afgelopen twee jaar hernieuwde belangstelling voor dit onderwerp getoond. Dit heeft onder meer geresulteerd in de lancering van de Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions (TESSD). De EU zou een drijvende kracht kunnen zijn bij het verwerven van bredere steun en het versnellen van dergelijke discussies, maar om dit te doen moet de EU zich beter positioneren in deze discussies en aan gedeelde doelstellingen werken.


Om dit te realiseren moet Nederland inzicht krijgen in de economische kansen en milieueffecten van de liberalisering van de handel in milieugoederen en -diensten (EGS) voor de Nederlandse economie. Ecorys voerde in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dit onderzoek uit.

Het doel van het onderzoek is drieledig:

  1. de bestaande criteria voor het definiëren van EGS te herzien en mogelijke uitbreidingen te onderzoeken;
  2. het voorspellen van de potentiële economische en ecologische gevolgen van verschillende liberaliseringsscenario's; En
  3. het vergroten van het inzicht in non-tarifaire belemmeringen (NBT's) voor de handel in EGS en belemmeringen voor de handel in milieudiensten, met een focus op sectoren die van bijzonder belang zijn voor Nederland.

Het onderzoek zal gebruik maken van zowel kwantitatief bewijs als diepgaand overleg met Nederlandse zakelijke belangen, met als doel de Nederlandse strategische positie te informeren in de context van handelspolitieke dialogen binnen de WTO en andere fora.

Het project startte in augustus 2022 en zal naar verwachting begin 2023 worden opgeleverd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michele Delera.

24 augustus 2022

1 minuut lezenSleutelexperts

Michele Delera

Consultant