Economisch belang van de digitale infrastructuur in Nederland

Digitalisering is de afgelopen decennia een belangrijke drijver geweest voor de groei van de Nederlandse economie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft Ecorys gevraagd om het economische belang van de digitale infrastructuur in kaart te brengen. Dit onderzoek is één van de bouwstenen achterliggend aan het visiedocument “De staat van de digitale infrastructuurwat het ministerie heeft uitgebracht.

Achtergrond

Uit verschillende onderzoeken en rankings blijkt dat de Nederlandse digitale infrastructuur er goed voor staat. In een sterk digitaliserende economie is het belang van een robuuste digitale infrastructuur evident. Echter gaat het maatschappelijk debat omtrent de digitale infrastructuur niet alleen over innovatie en economische kansen, maar ook om de footprint van de digitale infrastructuur. Als onderbouwing van de visie op de digitale infrastructuur die minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, heeft het ministerie van EZK Ecorys gevraagd om de economische waarde en de footprint van de digitale infrastructuur op basis van betrouwbare CBS-data op een rij te zetten.

Belangrijkste bevindingen

Aan de hand van een input-outputanalyse is de economische waarde van de Nederlandse digitale infrastructuur bepaald als zijnde €24.3 miljard per jaar, met een bijdrage aan de werkgelegenheid van zo’n 200 duizend fte. In een input-outputanalyse worden de afzet en uitgaven van de bedrijven die de digitale infrastructuur in Nederland realiseren tegen elkaar afgezet, waardoor de toegevoegde waarde van deze bedrijven aan de Nederlandse economie kan worden berekend. Dit betreft alleen de sector digitale infrastructuur, en staat nog los van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid die wordt gecreëerd dankzij het gebruik van de digitale infrastructuur.

De sterke afhankelijkheid van de Nederlandse maatschappij van digitale dienstverlening, en de rol die digitalisering speelt in het aangaan van de actuele maatschappelijke opgaven, zorgen ervoor dat de digitale infrastructuur ook maatschappelijk een sterke meerwaarde vertegenwoordigd.

De footprint van onze digitale infrastructuur op het energie-, materiaal- en ruimtegebruik blijkt tevens significant te zijn. Wanneer we echter kijken naar de verhouding tussen het energieverbruik en de gerealiseerde toegevoegde waarde, heeft de sector digitale infrastructuur een relatief hoge energie efficiëntie van 0.0011 petajoule (PJ) per miljoen € toegevoegde waarde. Dit komt onder meer doordat de sector beperkt energie nodig heeft om relatief veel toegevoegde waarde te produceren. Hiermee is de sector digitale infrastructuur vergelijkbaar met de dienstensector en de sector bouwnijverheid.

Het volledige rapport vindt u hier.

26 januari 2024

2 minuut lezenSleutelexperts

Bram Boereboom

Junior Consultant

Erik van Ossenbruggen

Consultant

Marten van den Bossche

Senior partner

Tim van Doorn

Junior Consultant

Walter Hulsker

Partner