Nederlandse raffinagesector levert flinke bijdrage aan Nederlandse economie

De Nederlandse raffinagesector heeft een aandeel van 0.36 procent in het BBP. Daarmee draagt de sector bij aan de nationale economie én vergroot de sector de concurrentiekracht van de hele Nederlandse chemische industrie. Dit blijkt uit een onderzoek naar de toegevoegde waarde van de raffinagesector dat Ecorys heeft uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI).

De raffinagesector is onderworpen aan een economische impactanalyse. Ook zijn spillover-effecten op het gebied van innovatie, concurrentievermogen en leveringszekerheid van nevensectoren op een rijtje gezet. Raffinaderijen komen hier positief uit.

Essentiële schakel in internationaal chemiecluster
Uit het onderzoek komt naar voren dat de relatief kleine raffinagesector in clusterverband een economische bijdrage heeft van 29.74 miljard euro per jaar, dat overeenkomt met 2.8% van het BBP in Nederland. Ook heeft de sector impact op de chemische sector in de Antwerpse haven en het Ruhrgebied. Raffinaderijen vormen een essentiële schakel in het hele internationale chemiecluster.

Versnellen van de energietransitie
Een andere belangrijke bevinding is dat raffinaderijen een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelstellingen in de energietransitie. De investeringskracht en het innoverend vermogen van de sector faciliteren de introductie van nieuwe energietechnologieën die de duurzame ontwikkeling versnellen. Ook kunnen de huidige systemen van raffinaderijen worden gebruikt voor het opschalen van duurzame energiedragers en energiesystemen.

Vergroten van de beschikbare opties voor Nederland
De aanwezigheid van de raffinagesector kan een bijdrage leveren aan het vergroten van de beschikbare opties om in onze toekomstige energie- en grondstoffenbehoefte te voorzien.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met <a href="mailto:maurice.thijsen@ecorys.com">Maurice Thijsen</a>.

14 juni 2021

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Maurice Thijsen

Senior Consultant