Digitalisering en Big Data: implicaties voor de gezondheidssector

Digitalisering en Big Data: implicaties voor de gezondheidssector


Big Data heeft een enorm potentieel om de gezondheid te verbeteren.

Digitale technologieën kunnen de positie van patiënten versterken, het volksgezondheidsbeleid ondersteunen, een meer geïntegreerde gezondheidszorg bieden en de zorgkosten verlagen.

In samenwerking met Università Cattolica del Sacro Cuore organiseerde Ecorys een workshop over “Digitalisering en Big Data: implicaties voor de gezondheidssector” voor het Europees Parlement in Brussel. Het doel van de workshop was om de implicaties van digitalisering en Big Data voor de gezondheidssector te analyseren.

De workshop bestond uit presentaties van diverse praktijkdeskundigen en de gedachtewisseling met Europarlementariërs en externe deskundigen op het gebied van Big Data. De volgende onderwerpen werden besproken:

  • Digitalisering in de zorg en de bronnen van Big Data
  • Europese gezondheidszorg en het potentieel voor Big Data
  • Toekomstige klinische en culturele uitdagingen voor het efficiënt gebruik van Big Data in de gezondheidszorg
  • Technische uitdagingen met betrekking tot het beheer van de elektronische patiëntendossiers
  • Juridische en regelgevende aspecten, waaronder beleid inzake privacybescherming en gegevensuitwisseling
  • Training en onderwijs

10 april 2019

1 minuut lezenSleutelexperts

David Regeczi

Senior Consultant