Ontwikkeling van het belang van (fossiele) energie voor de Nederlandse economie

De Nederlandse economie is steeds energie-efficiënter. In andere woorden, we gebruiken steeds minder energie voor wat we produceren. Daarnaast leveren energie gerelateerde activiteiten steeds minder op voor de Nederlandse staatskas. De belangrijkste reden hiervoor is de inkrimping van de binnenlandse aardgasproductie in de afgelopen jaren. Toch draait onze economie nog steeds voornamelijk op fossiele energie. De relatief grote bijdrage van energie-intensieve sectoren aan de groei van ons BBP speelt daarbij een belangrijke rol. Op de korte tot middellange termijn voorzien wij dat fossiele energie belangrijk zal blijven bij het draaiende houden van de Nederlandse economie. Echter, als besloten wordt tot grootschalige afvang en opslag of verwerking van CO2, voorspellen wij naar 2050 toe hooguit een beperkte rol voor fossiele energie.

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzochten we de ontwikkeling van het gebruik en de productie van (fossiele) energie in Nederland en het belang daarvan voor de Nederlandse economie.

Om daarachter te komen kijken we onder andere naar de ontwikkeling van de energie-intensiteit van de Nederlandse economie en individuele sectoren, de binnenlandse winning van energie en energie gerelateerde staatsinkomsten. Ook maken we een prognose voor de productie, het transport en het verbruik van energie in de toekomst.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden gebruiken we literatuuronderzoek en data-analyses. De data-analyse is grotendeels gebaseerd op openbare statistieken en wetenschappelijke studies.

Dalende energie-intensiteit
Ondanks de dalende energie-intensiteit draait de Nederlandse economie (nog steeds) vooral op fossiele energie. In Nederland is de groei van de productie van hernieuwbare energie relatief laat op gang gekomen. Ten opzichte van buurlanden is het aandeel fossiele energie in onze energiemix daardoor nog hoog. Dit aandeel gaat naar verwachting sterk dalen, vooral door de stijging van de productie van hernieuwbare energie in ons land. In het energiesysteem van de toekomst hebben fossiele bronnen hoogstens een beperkte rol indien wordt besloten om op grote schaal COXNUMX af te vangen en op te slaan of te verwerken.

Aandeel fossiele energie
Ondanks de dalende energie-intensiteit draait de Nederlandse economie (nog steeds) vooral op fossiele energie. In Nederland is de groei van de productie van hernieuwbare energie relatief laat op gang gekomen. Ten opzichte van buurlanden is het aandeel fossiele energie in onze energiemix daardoor nog hoog. Dit aandeel gaat naar verwachting sterk dalen, vooral door de stijging van de productie van hernieuwbare energie in ons land. In het energiesysteem van de toekomst hebben fossiele bronnen hoogstens een beperkte rol indien wordt besloten om op grote schaal CO2 af te vangen en op te slaan of te verwerken.

Al met al bieden onze bevindingen een inzichtelijke kijk op de energiestromen die onze economie draaiende houden, hoe deze in de toekomst zullen veranderen en wat de gevolgen daarvan zijn voor het vermogen van onze economie om welvaart te genereren.

Lees voor meer informatie het onderzoeksrapport (PDF).

7 november 2022

2 minuut lezenSleutelexperts

Kurt Kreulen

Consultant

Maurice Thijsen

Senior Consultant

Yoeri Dijkhof

Consultant