Evaluatie van ontwikkelingsimpactobligaties

Evaluatie van ontwikkelingsimpactobligaties


Het algemene doel van deze evaluatie is om te begrijpen hoe de toepassing van het Impact Bond-mechanisme zou kunnen werken bij toekomstige DFID-activiteiten, voortbouwend op de ervaringen van vier huidige Development Impact Bonds (DIB's).

We willen graag begrijpen of een DIB-model het gedrag van belanghebbenden, zoals aanbieders, beïnvloedt om de programmaprestaties te verbeteren; de mate waarin een DIB leidt tot kosteneffectievere en beter presterende projecten; of het de resultaten van activiteiten verbetert; en de mate waarin een DIB het mogelijk maakt dat meer aanbieders betrokken raken bij Betalen door Resultaat-projecten.

Een primair doel van de evaluatie was het genereren van lessen en aanbevelingen. Daarom hebben we een sterke leercomponent ingebouwd in het evaluatieontwerp, dat een reeks leerworkshops omvat.

Methodisch maken we gebruik van process tracing om de DIB-projecten te vergelijken met vergelijkbare interventies. Hierdoor kunnen we het ‘DIB-effect’ identificeren en begrijpen in hoeverre verschillen aan het DIB kunnen worden toegeschreven.

Het eerste rapport van het project is te vinden hier.

De bevindingen van deze evaluatie worden besproken in een blog geschreven door projectleider James Ronicle. Dit is te vinden hier.

30 juni 2020

1 minuut lezenSleutelexperts

James Ronicle

Associate Director