Bepaling van de 'Waarde van de verloren lading' van elektriciteit in Nederland

Gemiddeld zijn Nederlandse elektriciteitsconsumenten bereid zo’n 69 duizend euro te betalen om een ​​stroomstoring ter grootte van één MWh te voorkomen. Uitgesplitst naar verschillende soorten elektriciteitsverbruikers vinden we een bandbreedte die varieert van circa 20 euro per MWh voor het industriële mkb tot ruim 100 euro per MWh voor bedrijven in de transportsector. Deze bereidheid om te betalen staat bekend als de waarde van de verloren lading en is een nuttige input voor het bepalen van het optimale evenwichtspunt tussen het veiligstellen van de elektriciteitsvoorziening en het garanderen van de betaalbaarheid ervan.


De Value of Lost Load (of 'VoLL') is een kwantitatieve maatstaf voor de bereidheid van elektriciteitsklanten om te betalen voor leveringszekerheid. De VoLL is een nuttige input voor het bepalen van het optimale evenwichtspunt tussen het veiligstellen van de elektriciteitsvoorziening en het garanderen van de betaalbaarheid ervan.

Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de Nederlandse VoLL uitgedrukt in euro’s per MWh voor de Autoriteit Consument & Markt. Onze aanpak bij het vaststellen van de VoLL volgde de ACER-methodiek en heeft deze waar nodig verder uitgewerkt. De belangrijkste methodologische keuze die we hebben gemaakt, was het bepalen van de bereidheid van elektriciteitsklanten om te betalen met behulp van een gezamenlijke analyse en een vignet-experiment.

De VoLL hebben we bepaald op basis van de afschakelvolgorde die landelijke en regionale netbeheerders hanteren bij een stroomstoring. Deze ontlastvolgorde bepaalt welk type elektriciteitsverbruiker tijdens een stroomstoring eerder van het net wordt losgekoppeld dan andere. Voor een typische stroomstoring bedraagt ​​de landelijke VoLL ongeveer 69 duizend euro per MWh. Bij een stroomstoring met een omvang van 10 procent van het nationale elektriciteitsverbruik komt dit overeen met een totaal economisch verlies van ongeveer 87 miljoen euro. We hebben ook gekeken naar de VoLL van verschillende consumentensegmenten (bijvoorbeeld verschillende typen huishoudens en bedrijven). De reikwijdte van deze consumentspecifieke of zogenaamde 'sectorale' VoLL's bedraagt ​​20 tot 105 euro per MWh.

De Nederlandse VoLL blijkt aanzienlijk hoger te zijn dan die van andere EU-lidstaten waarvan de VoLL’s openbaar zijn gemaakt. In ons onderzoek onderzoeken we mogelijke verklaringen voor deze verschillen.

Lees voor meer informatie onze volledige rapport (Pdf).

10 november 2022

2 minuut lezenSleutelexperts

Kurt Kreulen

Consultant

Menno van Benthem

Principal Consultant