Aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie: kansen en beperkingen

Het is belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in onze samenleving. Het aanbod van hulp en ondersteuning moet daarom zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van deze groep mensen. Ecorys heeft een onderzoek verricht naar de huidige vraag naar dagactiviteiten en het aanbod hiervan.

Met de inzichten uit dit onderzoek kunnen gemeenten en zorgaanbieders een integraal aanbod voor dagactiviteiten ontwikkelen dat aansluit op de verschillende behoeften van mensen met dementie.

Het onderzoek richt zich specifiek op dagactiviteiten voor thuiswonende inwoners met dementie in de gemeente Wijchen en Druten. Dagactiviteiten zijn belangrijk omdat deze zingeving en plezier geven aan de invulling van iemands dag. Daarnaast bieden de activiteiten ontspanning, sociale contacten, en steun in alle fase van dementie en ze helpen cognitieve en/of fysieke vaardigheden te verbeteren.

Uit het onderzoek kwam naar boven dat ruim meer dan de helft van de thuiswonende inwoners met dementie in Wijchen en Druten vindt dat het aanbod van dagactiviteiten aansluit bij hun wensen. Toch zien we in ons onderzoek mogelijkheden om het huidige aanbod te verbeteren. Thuiswonende mensen met dementie hebben aangegeven dat in hun ogen te weinig aanbod bestaat wat betreft sportieve activiteiten, creatieve activiteiten en activiteiten buitenshuis. Ook wordt de groepsgrootte van activiteiten vaak als te druk ervaren. Onder de inwoners bestaat ook de behoefte aan korte activiteiten, dagactiviteiten die nuttig voelen en activiteiten waar ruimte is voor eigen inbreng en initiatief. 

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat er een tekort is aan vrijwilligers. Dit beperkt de mogelijkheid om een ​​breder aanbod aan dagactiviteiten te realiseren en leidt tot wachttijden voor activiteiten.

18 september 2023

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Annejet Kerckhaert

hoofd consultant