Tarieven-en kostenstructuur emancipatie archieven en bibliotheken

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet de Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022 op zijn kop voor de periode 2023-2027. Een verassende draai in het nieuwe beleid is de afzonderlijke financiering van archief-en bibliotheekfuncties. Om de nieuwe subsidieplafonds vast te stellen heeft Ecorys een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de tarieven en kostenstructuur van twee toonaangevende emancipatie archieven en -bibliotheken: Atria en IHLIA.

De studie legt de basis voor de subsidiegrens en benadrukt het fundamentele belang van de archief- en bibliotheekfuncties in het bevorderen van emancipatie, vrouwengeschiedenis en LHBTI+ gelijkheid.

Atria, oorspronkelijk opgericht in 1935 als het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, is een bewaarder van het erfgoed van vrouwen en vrouwenbewegingen. IHLIA bezit met een indrukwekkende collectie van meer dan 190,000 items het grootste LHBT+-erfgoed van Europa. Door toegang te bieden tot hun collecties spelen beide organisaties een cruciale rol voor een breed scala aan belanghebbenden, waaronder onderzoekers, studenten, media en gemeenschappen, zowel online als offline.

Middels het Total Cost of Ownership (TCO) rekenmodel is een helder inzicht verkregen in de financiële ruggengraat van deze organisaties. De resultaten onthullen dat de huidige kosten voor Atria oplopen tot €2,036,300, en tot €698,000 voor IHLIA. Opvallend is dat zowel voor Atria als IHLIA de nadruk ligt op kosten voor instandhouding en toegankelijkheid, terwijl slechts een beperkt budget toegewijd is aan de uitbreiding van de collectie.

De studie waarschuwt voor aanstaande uitdagingen, met een verwachte kostenstijging van respectievelijk 30% en 41.2%, aangedreven door de voortgaande digitalisering van de collectie en de noodzaak om achterstallig werkvoorraad te beheren. Dit vereist deskundig personeel en uitgebreide opslagcapaciteit. Het niet omarmen van deze ontwikkelingen kan de toegankelijkheid en duurzaamheid van de collecties in gevaar brengen. Bijkomende risico’s zijn overbelasting van het budget door financieringsverlies en kosten die gepaard gaan met het nastreven van hogere ambities.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annejet Kerckhaert via annejet.kerckhaert@ecorys.com.

18 september 2023

2 minuten lezen


Sleutelexperts

Annejet Kerckhaert

Principal Consultant

Michel Briene

Partner