Onderzoek naar de kosten en baten van een platform dat werkgerelateerde juridische problemen in Tunesië helpt aan te pakken


Een derde van de mensen in Tunesië heeft te maken met juridische problemen, waarvan werkgerelateerde problemen de ernstigste en meest voorkomende zijn. Werkgerelateerde juridische problemen houden onder meer verband met onzekere arbeidsomstandigheden, niet-betaling van lonen, oneerlijk ontslag en discriminatie. Deze problemen beïnvloeden het leven van mensen op ernstige negatieve manieren, zoals stress, verlies van tijd, inkomen en werkgelegenheid. 

Achtergrond

The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) richt zich op mensgerichte gerechtigheid in Tunesië en wil werkgevers en werknemers in staat stellen werkgerelateerde problemen te voorkomen en het aantal onopgeloste zaken terug te dringen. Om dit doel te helpen verwezenlijken wordt een online en offline platform ontwikkeld, voor werknemers, werkgevers en justitie. Ecorys hielp HiiL inzicht te krijgen in de kosten en baten van een dergelijk platform.

Belangrijkste bevindingen

In drie scenario’s heeft Ecorys de kwantitatieve kosten en baten doorgerekend van: 1) een toename van het aantal opgeloste zaken; 2) een toename van het aantal mensen in Tunesië dat besluit actie te ondernemen om hun probleem op te lossen; en 3) een vermindering van het aantal mensen dat überhaupt een werkgerelateerd probleem ervaart. De kosten-batenanalyse laat voor elk scenario positieve resultaten zien en voorziet de grootste impact in een op preventie gericht scenario. Kwalitatief gezien zal het platform bijdragen aan de emancipatie van mensen in Tunesië, het gevoel van tevredenheid over de uitkomst van werkgerelateerde geschillen helpen vergroten en resulteren in een betere financiële zekerheid voor mensen in Tunesië.

De resultaten van de kosten-batenanalyse zijn te vinden in het eindrapport, dat beschikbaar is in het Engels en Arabisch.