Corridorstudie en MKBA voor grensoverschrijdend infrastructuurproject Rail Ghent Terneuzen

Wat is er precies nodig om een optimale spoorinfrastructuur te realiseren voor het grensoverschrijdende havengebied van Gent en Terneuzen? Voor een antwoord op deze vraag heeft Ecorys vorig jaar een multimodale corridorstudie opgeleverd en een MKBA opgesteld. De opdrachtgevers, North Sea Port, Gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland, Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen, werken samen aan dit project, met als doel om een duurzame en concurrerende haven te realiseren. In totaal worden er, met financiële ondersteuning van CEF-programma van de EU, elf studies uitgevoerd.

Deskresearch en casestudies
In de corridorstudie onderzochten wij hoe de investeringen kunnen bijdragen aan optimaal functionerende Europese spoorcorridors, waaronder de North Sea Mediterranean, Rhine-Alpine en North Sea Baltic Corridor. Naast deskresearch hebben wij casestudies opgesteld aan de hand van ervaringen van bestaande spoorklanten. Tijdens verdiepende werksessies met het regionaal bedrijfsleven keken we waar toekomstige spoorpotentie aanwezig is en welke rol North Sea Port samen met haar klanten kan spelen als multimodaal knooppunt in de Hamburg-Le Havre range. Ook gaven wij met deze studie actueel inzicht in de “European Added Value” van investeringen in grensoverschrijdende (spoor)infrastructuur.

MKBA
De bevindingen van de corridorstudie zijn input geweest voor de MKBA, die wij in samenwerking met het Belgische bureau TML maakten. In de MKBA zijn de te verwachten baten voor verladers en vervoerders, alsmede de externe effecten, vergeleken met de infrastructuurkosten van verschillende verbeteropties.

Voor meer informatie over de MKBA en de Corridorstudie kunt u contact opnemen met Jochen Maes.

7 februari 2020

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Jochen Maes

Senior Consultant