Aanvullende effectbeoordeling van de voorgestelde verordening ter bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

De Europese Commissie heeft op 11 mei 2022 een voorstel gepresenteerd voor een verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen. In dit wetgevingsvoorstel komt de Europese Commissie met een reeks duidelijke, uniforme en evenwichtige EU-regels die verplichtingen op het gebied van informatie verstrekken maatschappelijke diensten om de verspreiding van CSAM op hun diensten te screenen en, in het geval van detectie, te rapporteren en te verwijderen.


Ecorys heeft op verzoek van de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE-commissie) van het Europees Parlement een aanvullende effectbeoordeling uitgevoerd over het voorstel van de Commissie. De studie bespreekt onder meer de mogelijkheden en beperkingen van het voorstel om kinderen te beschermen tegen schade op internet. Bovendien beoordeelt zij het voorstel vanuit het oogpunt van de grondrechten. Dit laatste betreft een beoordeling of de voorgestelde wetgeving een eerlijk evenwicht biedt tussen het beschermen van de fundamentele rechten van kinderen en het waarborgen van de privacyrechten van gebruikers van onlinediensten.

Lees de voor meer informatie laatste rapport (Pdf).

16 mei 2023

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Gabrielle op 't Hoog

Senior Consultant