Aanvullende effectbeoordeling van de voorgestelde verordening seksueel misbruik van kinderen te bestrijden

Op 11 mei 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd voor een verordening om regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen vast te stellen. In het wetgevingsvoorstel komt de Europese Commissie met een reeks duidelijke, uniforme en evenwichtige EU-regels. Deze stellen verplichtingen aan informatie verstrekkende maatschappelijke diensten om de verspreiding van CSAM op hun diensten te screenen en, in het geval van detectie, te rapporteren en te verwijderen.


Ecorys heeft op verzoek van de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE-commissie) van het Europees Parlement een aanvullende effectbeoordeling uitgevoerd over het voorstel van de Commissie. De studie bespreekt onder meer de mogelijkheden en beperkingen van het voorstel om kinderen te beschermen tegen schade op internet. Bovendien beoordeelt zij het voorstel vanuit het oogpunt van de grondrechten. Dit laatste betreft een beoordeling of de voorgestelde wetgeving een eerlijk evenwicht biedt tussen het beschermen van de fundamentele rechten van kinderen en het waarborgen van de privacyrechten van gebruikers van onlinediensten.

Lees de voor meer informatie eindrapport (Pdf).

16 mei 2023

1 minuut lezenSleutelexperts

Gabrielle op 't Hoog

Senior Consultant