Toekomstige prijzen voor hernieuwbare energietechnologieën onder Horizon Europa co-creëren en ontwerpen

De klimaatambities van de Europese Unie vereisen een diepgaande en snelle transitie naar het gebruik van een breed scala aan hernieuwbare energiebronnen. Om dit doel te bereiken zal Horizon Europe – het flagship programma voor onderzoek en innovatie van de EU – erkennings- en aanmoedigingsprijzen introduceren. De prijzen belonen en stimuleren innovaties op het gebied van technologieën voor hernieuwbare energie (RET). Met dat in gedachten heeft Ecorys, samen met WIP en Carbon Counts, de opdracht gekregen om een ​​onderzoek uit te voeren naar de prijsontwikkeling voor duurzame energiesystemen, met als doel het leveren van vijf prijsontwerpen.


De gegeven reikwijdte voor RET's is breed. Fotovoltaïsche zonne-energie, geconcentreerde zonne-energie, hernieuwbare verwarming en koeling, windenergie, bio-energie, geothermische energie, oceaanenergiesystemen, hernieuwbare brandstoffen en waterkracht valt er allemaal onder. Dit onderzoek zal het uitreiken van prijzen die impact hebben op de RET en bijdragen aan de energietransitie makkelijker maken. De eerste stap is om van eerdere ervaringen met prijzen van Horizon 2020 te leren, bijvoorbeeld door good practices, en lessen voor het toekomstige prijsontwerp mee te nemen. Hierop voortbouwend zal het projectteam tien prijsconcepten identificeren die op verschillende RET's van toepassing zijn. Uiteindelijk worden de vijf meest passende prijzen geselecteerd en volledig vormgegeven, inclusief een communicatiestrategie en op maat gemaakte communicatieplannen voor elke ontworpen prijs.

De aanpak volgt een aantal belangrijke principes. Deze bevatten onder andere een sterke kennis van de RET, een grondig begrip van prijsontwerp, onpartijdigheid om de onafhankelijke beoordeling van geleerde lessen te garanderen, ontwerp van de criteria, selectie van de nieuwe prijzen, effectieve en anticiperende communicatie, en ten slotte een co-creatieaanpak. De inbreng van belanghebbenden, ofwel van kandidaten van eerdere prijzen, ofwel van RET-experts is hierin van cruciaal belang. Met dit in het achterhoofd werden belanghebbenden uitgenodigd voor een webinar waarin het nieuwe onderzoek werd gepresenteerd, en werd tijd toegewijd voor hun feedback op het onderzoek. Daarnaast kregen ze de kans om kort hun eigen ervaringen te beschrijven. Eén deelnemer gaf bijvoorbeeld aan dat prijzen - in vergelijking met subsidies - nuttig kunnen zijn om de administratieve lasten van de schouders van vernieuwers te verlichten. Desalniettemin kan het ontwikkelen van een businessplan vanwege de onzekerheid over de toekenningechter veel tijd en moeite kosten. In deze stage van het project worden belanghebbenden aangemoedigd om deel te nemen aan een enquête en interviews over prijzen uit het verleden om hun inzichten te verschaffen en het beste uit de nieuwe prijzen te halen.

20 maart 2023

2 minuut lezenSleutelexperts

Michael Flickenschild

Senior Consultant