Co-creëren en ontwerpen van toekomstige prijzen voor hernieuwbare energietechnologieën onder Horizon Europa

De klimaatambities van de Europese Unie vereisen een diepgaande en snelle transitie naar het gebruik van een breed scala aan hernieuwbare energiebronnen. Om dit doel te bereiken zal Horizon Europe – het vlaggenschipprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU – worden geïntroduceerd erkennings- en aanmoedigingsprijzen. De prijzen belonen en stimuleren innovaties op het gebied van technologieën voor hernieuwbare energie (RET). Met dat in gedachten heeft Ecorys, samen met WIP en Carbon Counts, de opdracht gekregen om een ​​onderzoek uit te voeren naar de prijsontwikkeling voor duurzame energiesystemen, met als doel het leveren van vijf prijsontwerpen.


De gegeven reikwijdte voor RET's is breed, inclusief fotovoltaïsche zonne-energie, geconcentreerde zonne-energie, hernieuwbare verwarming en koeling, windenergie, bio-energie, geothermische energie, oceaanenergiesystemen, hernieuwbare brandstoffen en waterkracht. Het onderzoek zal het uitreiken van prijzen vergemakkelijken die impact hebben op de RET en bijdragen aan de energietransitie. De eerste stap zal zijn om te leren van eerdere ervaringen met prijzen van Horizon 2020, zoals goede praktijken en uitdagingen, en lessen te trekken voor het toekomstige prijsontwerp. Hierop voortbouwend zal het projectteam tien prijsconcepten identificeren die verschillende RET's bestrijken. Uiteindelijk worden de vijf meest passende prijzen geselecteerd en volledig vormgegeven, inclusief een communicatiestrategie en op maat gemaakte communicatieplannen voor elke ontworpen prijs.

De aanpak volgt enkele belangrijke principes. Deze omvatten een sterke kennis van de RET, een grondig begrip van prijsontwerp, onpartijdigheid om de onafhankelijke beoordeling van lessen uit het verleden te garanderen, ontwerp van de criteria, selectie van de nieuwe prijzen, effectieve en anticiperende communicatie, en ten slotte een co-creatieaanpak. De inbreng van belanghebbenden zal van cruciaal belang zijn, hetzij van deelnemers aan eerdere prijzen, hetzij van RET-experts. Daarom werden belanghebbenden tijdens een webinar waarin het nieuwe onderzoek werd gepresenteerd, uitgenodigd en kregen zij speciale tijd voor hun feedback op het onderzoek. Daarnaast kregen ze de kans om kort hun eigen ervaringen te beschrijven. Een deelnemer gaf bijvoorbeeld aan dat prijzen nuttig kunnen zijn om de administratieve lasten van de schouders van vernieuwers te verlichten in vergelijking met subsidies. Vanwege de onzekerheid over de toekenning kan het ontwikkelen van een businessplan echter veel tijd en moeite kosten. Belanghebbenden worden nu aangemoedigd om deel te nemen aan een enquête en interviews over prijzen uit het verleden om hun inzichten te verschaffen en het beste uit de nieuwe prijzen te halen.

20 maart 2023

2 minuut lezen