CBI Evaluatie Exportcoachingprogramma's

CBI Evaluatie Exportcoachingprogramma's


Voor deze studie evalueerde Ecorys enkele van de Export Coaching Programs (ECP's) van het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI).

Door middel van training, advies en (technische) assistentie willen deze programma's exporteurs in ontwikkelingslanden in staat stellen naar EU-markten te exporteren.

De door Ecorys uitgevoerde evaluatie was gericht op 15 ECP's, die tussen 2008 en 2015 hadden plaatsgevonden, verspreid over 10 sectoren en meer dan 20 landen.

De uitkomsten van dit onderzoek hebben geholpen bij het afleggen van verantwoording en het identificeren van lessen die zijn geleerd voor toekomstige programma's.

1 februari 2019

0 minuut lezenSleutelexperts

Nora Plaisier

Principal Consultant