De Europese bouwsector circulair maken

Europese gebouwen zijn verantwoordelijk voor de helft van alle gewonnen materialen, de helft van het totale energieverbruik en een derde van het waterverbruik. Ze produceren ook een derde van het afval. Om de klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal, het Circular Economy Action Plan en de Renovation Wavete halen is het dus cruciaal om de benadering van gebouwen te herzien.

Level(s) is een oplossing die is ontworpen om architecten, ontwerpers, beleidsmakers, bedrijven en steden te ondersteunen door een gemeenschappelijke taal te bieden om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen en te verbeteren.

Achtergrond

Het in oktober 2020 gelanceerde Level(s) framework is gebaseerd op de principes van de circulaire economie en biedt kernindicatoren voor het meten van de impact van koolstof, materialen, water, gezondheid, comfort en klimaatverandering gedurende de volledige levenscyclus van een gebouw. In 2021 werkte Ecorys samen met het directoraat-generaal Milieu (DG ENV) om het bewustzijn van Level(s) te vergroten met twee campagnes om de betrokkenheid van belanghebbende te vergroten. Deze campagnes liepen van januari 2021 tot juni 2023 waarin we:

  • een virtuele conferentie organiseerden die door 360 mensen werd bijgewoond;
  • acht webinars hielden met gemiddeld 130 deelnemers;
  • een online gemeenschap bouwden - de Level(s) LinkedIn Group - en deze lieten groeien van nul naar meer dan 2,500 leden;
  • de website vernieuwden om gebruikers sneller naar de juiste informatie te leiden;
  • drie animaties produceerden die meer dan 35,000 organische weergaven opleverden;
  • brochures en diavoorstellingen maakten voor het team van DG ENV en hen hielpen bij het vergroten van de bekendheid van een nieuw eLearning-programma en online tools.

Naast het produceren en vertalen van tientallen redactionele producten, namen we de verantwoordelijkheid voor de nieuwsbrief van Level(s) op ons. In deze periode steeg het aantal abonnees tussen maart 900 en mei 1,900 van 2021 naar 2023. We hebben ook een helpdesk opgezet om vragen over het raamwerk te beantwoorden en om persoonlijke ondersteuning te bieden in zes talen.

Impact

Het vergroten van de bekendheid van Level(s) is een aanvulling op de grotere ambities van de Europese Unie, die zichzelf heeft verplicht om in 2050 klimaatneutraal te zijn. klimaatneutraal in 2050.

Met inmiddels meer dan 2,600 leden in de Level(s) LinkedIn-groepontdekken steeds meer architecten, bouwers, investeerders, beleidsmakers, steden en organisaties het raamwerk en de bijbehorende tools, Reken- en beoordelingstool en de e-Learning modules voor duurzame prestaties van gebouwenDeze professionals zijn zich niet alleen bewust van Level(s), maar beschikken ook over de informatie, tools en middelen om het in hun werkomgeving te gebruiken.

In september 2023 kreeg Ecorys een nieuw driejarig contract om de toepassing van Level(s) in de hele EU-bouwsector verder te vergroten.

29 september 2023

2 minuut lezenSleutelexperts

Clara van den Berg

Consultant

Robert Conaty

Teamleider redactie