Competenties van leerlingen beoordelen: Beleid en werkwijzen ter ondersteuning van succesvol en inclusief onderwijs

Ecorys-collega's Gillian Kelly en Laurie Day hebben, in samenwerking met Janet Looney, directeur van het European Institution of Education and Social Policy (EIESP), ondersteuning verleend aan de Europese Commissie bij de organisatie, facilitering en rapportage van de Europese onderwijsruimte Werkgroep Scholen – Trajecten naar schoolsucces.

De werkgroep heeft onderzocht hoe beleidsmakers effectieve en inclusieve schoolbrede manieren voor het integreren van formatieve en summatieve evaluaties kunnen ondersteunen. De evaluaties (soms respectievelijk omschreven als “beoordeling voor het leren” en “beoordeling van het leren”) beoordelen de sleutelcompetenties van leerlingen in het lesgeven en leren. Hierover werd gesproken tijdens een aantal werkgroepvergaderingen, een online seminar en een peer-learningactiviteit van januari tor juni 2023.

Het belangrijkste resultaat van de discussies is het Thematische Rapport. Het rapport biedt belangrijke richtlijnen voor beleidsmakers over hoe klassikale beoordelingen inclusiever en beter geïntegreerd kunnen worden. Het rapport is samengesteld en geredigeerd door Janet Looney (EIESP) en Gillian Kelly (Ecorys), in samenwerking met de Europese Commissie en leden van de werkgroep.

De belangrijkste punten van het Thematische Rapport zijn de volgende:

Het garanderen van een evenwichtige en coherente aanpak bij het beoordelen van de competenties van leerlingen

Bijvoorbeeld door in samenwerking met alle relevante belanghebbenden een duidelijke en gedeelde visie op onderwijs te ontwikkelen, door consistentie tussen leerplan, leerstandaarden en beoordeling te garanderen, en door volledige verankering van de principes inclusie, gelijkheid en participatie in het ontwerp en implementatie van effectieve beoordeling van onderwijscompetenties.

Verzekeren dat de benaderingen van studentenbeoordeling ‘fot for purpose’ zijn

Door leraren te ondersteunen een combinatie van beoordelingsbenaderingen te gebruiken, te beginnen bij hun initiële opleiding en door mogelijkheden voor voortdurende professionele ontwikkeling via netwerken en leergemeenschappen, en door kwalitatief hoogstaand onderzoek en bewezen good practices met betrekking tot klassikale beoordelingen te bevorderen en te verspreiden.

Het ontwikkelen van een langetermijnstrategie om nieuwe manieren van beoordelen in verschillende systemen te integreren

Bijvoorbeeld door op geselecteerde scholen nieuwe manieren van beoordelen te testen en te verfijnen voordat systeembrede veranderingen worden ingevoerd en schoolleiders te ondersteunen. Of door ervoor te zorgen dat examens voor lerarencertificering, professionele standaarden, beoordeling van leraren en schoolevaluaties vereisen dat competenties die verband houden met summatief onderwijs in de klas en formatieve beoordeling worden aangetoond.

De samenvatting van het onderzoek is beschikbaar via deze link.