Monitor anti-witwasbeleid

Monitor anti-witwasbeleid


Ecorys heeft in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de uitkomsten van het Nederlandse anti-witwasbeleid en -activiteiten tussen 2014 en 2016.

Eén van de doelstellingen was om te onderzoeken of, en in welke mate, het anti-witwasbeleid in Nederland voldoet aan de mondiale standaarden en doelstellingen zoals geformuleerd door de Financial Action Task Force (FATF). De analyse richt zich op de nieuwe FATF-instrumenten en -richtlijnen om de effectiviteit van het nationale anti-witwasbeleid en -activiteiten te beoordelen, wat een aanvulling is op de eerdere beoordeling die zich primair richt op de naleving van de wetgeving en de instellingen. De nieuwe FATF-methodologie voor de beoordeling van de effectiviteit werd in 2013 aangenomen en omvat een systeem van doelstellingen op hoog niveau, tussentijdse resultaten, onmiddellijke resultaten, kernkwesties en richtlijnen voor specifieke gegevens die nodig zijn om dit te implementeren.

De dataverzameling bestond uit een uitgebreid overzicht van wetenschappelijke literatuur en beleidsdocumenten, gecombineerd met het verzamelen en analyseren van publiekelijk beschikbare kwantitatieve gegevens en interviews met een groot aantal relevante belanghebbenden uit de Nederlandse beleidsvorming en anti-witwaskringen. Hiertoe behoorden de toezichthoudende instanties, de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland), de Nationale Politie, de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), het Anti Witwas Centrum (AMLC), het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak, nationale douanediensten en de ministeries van Justitie en Financiën.

We hebben één analyse per stakeholder en een beoordeling van het totale Nederlandse antiwitwassysteem afgerond. Ook hebben we het FATF-raamwerk getest en conclusies en aanbevelingen gedaan op basis van de mate van effectiviteit van het antiwitwassysteem in Nederland en de beschikbaarheid van gegevens die vereist is volgens de nieuwe FATF-richtlijnen.

uitkomsten:

Slot, B. en L. de Swart, Monitor anti-witwasbeleid 2014 – 2016', Ecorys, Rotterdam, 2018.

8 februari 2019

1 minuut lezen