Evaluatie van het Pathfinders for Justice-programma

Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies is een multi-stakeholder platform dat bestaat uit drie grote uitdagingen (programma's); het (1) programma voor vrede, (2) programma voor justitie en (3) programma voor ongelijkheid en uitsluiting. Ecorys voerde een tussentijdse evaluatie voor het Pathfinders for Justice-programma uit. Dit programma promoot oplossingen om het 'Justice Gap' te dichten door een op de mens gerichte rechtsaanpak te hanteren. Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat toegang tot rechtspraak voor iedereen een relevante beleidskwestie blijft, aangezien momenteel naar schatting vijf miljard mensen over de hele wereld onvervulde behoeften op het gebied van justitie hebben.


De evaluatie omvatte zowel een terugblikkend als toekomstgericht component. Het terugblikkende component bestaat uit een evaluatie van de relevantie, effectiviteit en efficiëntie van de door het programma uitgevoerde activiteiten. Uit de analyse blijkt dat, hoewel het Justitieprogramma effectief en efficiënt heeft bijgedragen aan het verkleinen van de kloof op het gebied van justitie, deze kloof nog steeds aanwezig is en dat het programma en haar activiteiten daarom zeer relevant blijven bij het waarborgen van gerechtigheid voor iedereen op wereldniveau.

Omdat het bieden van gerechtigheid voor iedereen een zeer relevante beleidsdoelstelling blijft, is het des te belangrijker dat de middelen van het Justitieprogramma op een effectieve en efficiënte manier worden besteed. Om dit te bereiken leverde het rapport, als onderdeel van zijn toekomstgerichte component, een reeks aanbevelingen. Deze hebben onder meer betrekking op de organisatorische opzet van het programma, haar prioriteiten, en de rol ervan in het bredere ecosysteem van mensgerichte justitie.

16 mei 2023

1 minuut lezenSleutelexperts

Mike Beke

Principal Consultant