De toegevoegde waarde van economische activiteiten in de Nederlandse Noordzee zal naar verwachting sterk stijgen

Ecorys heeft een scenarioanalyse uitgevoerd om inzicht te geven in de waarde van de economische activiteiten en sectoren in het Nederlandse deel van de Noordzee. De analyse is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en richtte zich op zowel de huidige situatie als op de mogelijke ontwikkelingen in de aanloop naar 2035 en 2050. Ook is de verwachte belasting op het milieu in kaart gebracht.

De Noordzee is een knooppunt van intense economische activiteiten, waaronder de opwekking van windenergie op zee, de visserij, de aquacultuur en de installatie van kabels en pijpleidingen op de zeebodem. De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM1), gepubliceerd in 2008, heeft tot doel de toestand van het mariene milieu in de Europese zeeën en oceanen te beschermen en waar nodig te herstellen. De KRM verplicht elke Europese lidstaat om een ​​mariene strategie voor zijn eigen zeegebied te bepalen. Een verplicht onderdeel van deze strategie is het uitvoeren van een economische en sociale analyse van het gebruik van het Nederlandse deel van de Noordzee. 

Uit onze bevindingen blijkt dat het Nederlandse deel van de Noordzee een jaarlijkse economische productie genereert van circa 11 miljard euro (2021). Het grootste deel van de economische waarde wordt toegeschreven aan de zeevaart (7 miljard op jaarbasis) en in de tweede plaats aan de olie- en gaswinning. De huidige geopolitieke situatie en de hoge inflatie zorgen voor veel onzekerheden voor de zeevaartsector. Op basis van de kortetermijnvoorspellingen wordt verwacht dat de totale economie en de toegevoegde waarde van de activiteiten op de Noordzee in 2035 sterk zullen toenemen. Dit wordt vooral gedreven door de substantiële groei van de offshore windenergieactiviteiten en door de rol van de maritieme sector bij het importeren van energie. Op waterstof gebaseerde energie. De totale waarde zal naar verwachting sterk stijgen tot 20-27 miljard euro, een verdubbeling in 2035. 

Kijkend naar de langetermijntrends tot 2050 zijn drie scenario’s onderzocht die alternatieve tijdlijnen overwegen om tot duurzaam beleid te komen. Over het algemeen ziet Ecorys een ontkoppeling van de directe verbanden tussen toenemende economische productie, toegevoegde waarden en banen, en milieudruk. Technologische innovaties in uiteenlopende sectoren kunnen tot doorbraken leiden. 

27 juni 2023

2 minuten lezen


Sleutelexperts

Hannah Schütte

Consultant

Jochen Maes

Senior Consultant

Manfred Wienhoven

Principal Consultant

Tim van Doorn

Junior Consultant