Activiteiten ter ondersteuning van de ontwikkeling van de gebruikersgemeenschap op het gebied van een veilige, veilige en veerkrachtige samenleving (2018)

Activiteiten ter ondersteuning van de ontwikkeling van de gebruikersgemeenschap op het gebied van een veilige, veilige en veerkrachtige samenleving (2018)


Het algemene doel van de opdracht is om de volgende resultaten te leveren:

  • Een webportaal gericht op het begeleiden van gebruikers door het gefragmenteerde landschap van onderzoek op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing.
  • Een inleidende video met een samenvatting van de doelstellingen van het CoU-initiatief en zijn activiteiten, die begin maart 2018 op de CoU-website zal worden gepubliceerd.
  • Een reeks hoogtepunten om de belangrijkste thematische gebieden en beleidsthema's van de CoU weer te geven.
  • Inhoud en verspreidingsmateriaal dat accuraat, actueel en toegankelijk is voor de diverse gebruikersgroep die betrokken is bij de CoU voor veiligheidsonderzoek.
  • Een online aanwezigheid die gebruik maakt van bestaande gegevens, waarbij relevante informatie wordt gedeeld en/of doorverwezen. In 2016 werd een tijdelijk webplatform gebouwd om informatie te verstrekken over de CoU-evenementen, en we zijn nu bezig met versie 2.0 van het webplatform dat in maart live ging 2018. Versie 2 van het CoU-webportaal, dat is ontwikkeld om het kaartdocument weer te geven dat is gemaakt door DG HOME en dat is gebruikt als basis voor onze gesprekken met het JRC over de geëxtraheerde projectgegevens.

Er wordt gebruik gemaakt van vereenvoudigde taal, waardoor bredere leden van de gemeenschap kunnen worden bereikt. De site zal samenwerken met bestaande platforms om te voorkomen dat het wiel opnieuw moet worden uitgevonden, en zal tegelijkertijd de weg wijzen naar aanvullende tools die nuttig kunnen zijn voor gebruikers op EU- en lidstaatniveau. De structuur van de website is gekoppeld aan de uitdagingen op het gebied van het veiligheidsonderzoeksbeleid, terwijl gebruik wordt gemaakt van een reeks taxonomietermen waar verschillende gebruikers zich mee kunnen identificeren, waardoor meerdere toegangspunten tot de relevante informatie worden geboden, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker.

Ecorys heeft het webportaal regelmatig bijgewerkt met dynamische inhoud die relevant is voor de CoU om ervoor te zorgen dat het platform niet verouderd lijkt. Ecorys brengt inhoudelijke wijzigingen aan op de site, bijvoorbeeld een evenementenpagina voor elk CoU-evenement, om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie actueel is. Dit zal op verzoek gebeuren door en in nauwe samenwerking met DG HOME.

We hebben geprobeerd het beveiligingslandschap voor nieuwe gebruikers te vereenvoudigen door een animatie te maken die het landschap waarin we ons bevinden en de visie voor de website uitlegt. De video helpt nieuwe CoU-leden te leren hoe de uitwisseling van informatie en praktijken degenen kan ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van de verschillende bedreigingen waarmee Europa wordt geconfronteerd.

Het legt de grondgedachte en doelstellingen van de CoU uit en de relevantie ervan voor verschillende groepen belanghebbenden van de CoU (beleidsmakers, onderzoekers, praktijkmensen, industrie en burgers). Er werd een conceptnota met een script opgesteld waarin de aanpak van de CoU-animatie werd uiteengezet om ervoor te zorgen dat de verhaallijn in lijn was met de behoeften van de Commissie. En deze animatie staat op de homepage van de website.

https://www.securityresearch-cou.eu/ 

11 februari 2019

2 minuut lezenSleutelexperts

Ruben Pearse

Senior adviseur bedrijfssystemen