Access City Award 2023: Het vieren van steden die zich inzetten voor toegankelijkheid

De Access City Award van de Europese Commissie beloont steden die prioriteit hebben gegeven aan toegankelijkheid voor personen met een handicap. Ecorys heeft met trots acht eerdere edities van de prijs uitgereikt. We hebben voortgebouwd op deze ervaring en de lessen die we uit de vorige edities hebben geleerd om interesse en deelname van steden verder te genereren, het profiel van de prijs en de winnaars te vergroten en hun opname in het Access City Award Network (ACAN) te garanderen.

Er zijn 87 miljoen mensen met een handicap in Europa. Ondanks aanzienlijke vooruitgang in de afgelopen jaren bestaan ​​er nog steeds barrières die de mobiliteit in en tussen steden belemmeren, waardoor personen met een handicap hun fundamentele rechten op informatie, producten, diensten en huisvesting niet kunnen uitoefenen. De Access City Award (ACA) werd in 2010 in het leven geroepen om de toegankelijkheid op lokaal niveau te bevorderen en steden te belonen die uitstekend werk hebben verricht om toegankelijker te worden voor personen met een handicap.

Ecorys kreeg de opdracht om de Award volledig uit te reiken:

  • totaal projectmanagement en organisatie, inclusief de oproep tot het indienen van sollicitaties en het verstrekken van een toegankelijk sollicitatieformulier, richtsnoeren en mededingingsregels; bijwerken van de database van in aanmerking komende steden in alle lidstaten en hen bereiken via oproepen; zoeken naar nationale en Europese juryleden, het bieden van een geschikt platform om steden te beoordelen en het organiseren van de EU-jurybijeenkomst, waarin finalisten worden genomineerd. Ecorys organiseerde ook de prijsuitreiking, het hoogtepunt van het project, die werd bijgewoond door alle finalistische steden en hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Commissie. In nauwe samenwerking met DG EMPL zorgden we voor het ontwerp, de voorbereiding, de uitvoering en het beheer van de Ceremonie, georganiseerd als onderdeel van de conferentie op de Europese Dag van Personen met een Handicap (EDPD). Ecorys bereidde een gedetailleerd evenementconcept, scenario en scripts voor, zorgde voor een moderator en filmde de ceremonie.

Bij Ecorys zijn we enorm trots op de rol die we hebben gespeeld in het Access City Award-initiatief. Onze toewijding aan het transformeren van steden in toegankelijke, inclusieve hubs weerspiegelt onze kernwaarden van inclusiviteit, gelijkheid en empowerment.

Team betrokken

Matthew Green, directeur communicatie en digitaal

Naomi Nakamoto, senior communicatieadviseur

Carolina Bolelli, junior communicatieadviseur