Een decennium aan topkwaliteit: 10 edities van de Access City Award-brochure

Het redactieteam van Ecorys bereid zich voor om de brochure voor de Access City Award 2024 te maken, die een indrukwekkende mijlpaal van 10 edities markeert

Wat is de Access City Award-brochure?

De Access City Award is een door de Europese Commissie in het leven geroepen prijs om steden te belonen die prioriteit geven aan toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Sinds de oprichting in 2011 is de Access City Award uitgegroeid tot een kenmerk van stedelijke toegankelijkheid. De kern van deze jaarlijkse viering van inclusiviteit wordt gevormd door de Access City Award-brochure – een goed zichtbare EU-publicatie die de prijs introduceert, de winnaars onder de aandacht brengt en speciale vermeldingen erkent.

Tien jaar aan hoogwaardige publicaties vieren

In 2014 heeft Ecorys haar krachten gebundeld met het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (DG EMPL) van de Europese Commissie met de missie deze informatieve brochures te ontwikkelen. De eerste brochure, vakkundig samengesteld door Ecorys, vergezelde de Access City Award-uitreiking in 2015. Vandaag de dag maakt ons redactieteam zich klaar om de brochure voor de Access City Award 2024, een indrukwekkende mijlpaal van 10 edities te produceren.

Het creëren van een overtuigend verhaal

Het creëren van de Access City Award-brochure is een nauwgezette onderneming. De betrokkenheid van het redactieteam begint al in een vroeg stadium – tijdens de beraadslagingsfase van de EU-jury. Dit unieke uitkijkpunt biedt waardevolle inzichten in de beweegreden achter het selecteren van de prijswinnaars en speciale vermeldingen, en legt de basis voor een alomvattend verhaal.

Tijdens het schrijfproces maakt het redactieteam gebruik van verschillende bronnen, waaronder de aanmeldingsformulieren van steden, de feedback van de EU-jury en bureauonderzoek. Het doel is om de kern van de prestaties van de winnaars vast te leggen en hun inzet voor toegankelijkheid te vieren. Via directe communicatie met steden worden persoonlijke accenten worden toegevoegd, zoals citaten van prominente figuren zoals burgemeesters en stadsmanagers.

Het redactieteam zorgt ervoor dat de brochure in een duidelijke, eenvoudige maar toch impactvolle taal wordt geschreven, die gemakkelijk te begrijpen is voor het grote publiek, inclusief niet-moedertaal sprekers van het Engels. Dit maakt ook een vlotte vertaling van de brochure in de andere 23 officiële EU-talen mogelijk.

De samenwerking van het redactieteam met DG EMPL zorgt voor een evenwichtig eindproduct. De inhoud van de brochure wordt met grote nauwkeurigheid herzien en verfijnd, en het traditionele voorwoord van een ambtenaar van de Commissie geeft gezaghebbend gewicht aan de publicatie.

Naast de inhoud behandelt het redactieteam nauwgezet elk detail. Het doel van de brochure is niet alleen om te informeren, maar ook om te inspireren, waarbij de winnende steden in het best mogelijke licht worden gepresenteerd. Bovendien zorgt het naleven van de strenge eisen van het Bureau voor Publicaties van de EU ervoor dat de brochure volledig voldoet aan de eisen en zonder vertraging klaar is voor publicatie.

Alle Access City Award-brochures zijn online te vinden.