Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het verstrekken van promotiemateriaal

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het verstrekken van promotiemateriaal

Het door de EU gefinancierde project “Support to Public Administration Reform Visibility and Communication under the PAR Sector reform Contract EuropeAid/138101/DH/SER/RS” opent een Oproep tot blijk van belangstelling voor het opstellen van een lijst van verkopers die zullen deelnemen aan een toekomstige aanbesteding voor de levering van verschillende promotieartikelen en materialen (hieronder vindt u een niet-uitputtende lijst). De reikwijdte van de diensten is het voltooien van alle noodzakelijke activiteiten om de publieke bewustmakingscampagne van de PAR in het kader van het project uit te voeren.