Een inleiding tot navigeren door de digitale wereld: een synthese van het bewijsmateriaal

Een inleiding tot navigeren door de digitale wereld: een synthese van het bewijsmateriaal

Tom Fellows, Senior Researcher bij Ecorys en lid van het #FOOTPRINTS-team, geeft een voorproefje van de bevindingen uit onze nieuwste publicatie 'Navigating the digital world: a synthese of the evidence'. 

Dit overzicht is gebaseerd op een uitgebreid overzicht van de literatuur waarin wordt onderzocht met welke kansen en risico's jongeren online worden geconfronteerd, en hoe ouders, verzorgers en professionals hen het beste kunnen ondersteunen om veilig op internet te blijven. 

De kansen en risico’s die de online wereld biedt

Het zal geen schok zijn om te lezen dat mensen van 24 jaar en jonger het meest verbonden zijn van alle leeftijdsgroepen. Veel ouders, verzorgers en leraren zullen zich herkennen in het feit dat jonge mensen hun vrije tijd besteden aan sociale media, gamen, naar muziek luisteren en video's bekijken. 

Wat echter vaak ongezien blijft, is de mate waarin internet fungeert als toegangspoort tot zelfontdekking, gemeenschapsparticipatie en mogelijkheden voor zelfwaardering. Ons literatuuronderzoek benadrukt het belang dat jongeren hechten aan het gebruik van internet om hun identiteit en seksualiteit te verkennen op manieren die offline niet mogelijk zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat jongeren weinig onderscheid zien tussen online en offline – waarbij de nadruk nu zo groot wordt gelegd op sociale media en gaming dat deelname aan deze activiteiten essentieel is geworden voor het in stand houden van moderne jeugdvriendschappen. 

Maar ondanks alle mogelijkheden die de onlinewereld biedt, is het goed gedocumenteerd dat internet een gevaarlijke plek kan zijn. Dingen als gewelddadige of pornografische inhoud, gokken, ongereguleerde advertenties en haatzaaiende uitlatingen zijn online gemakkelijk toegankelijk voor jongeren, waarbij zorgen over buitensporige schermtijd, verzorging en radicalisering ook zeer relevant zijn. In ons onderzoek wordt uitgelegd hoe elk van deze online risico's tot schade kan leiden, met verschillende gevolgen voor het fysieke en emotionele welzijn van jongeren. Degenen die offline kwetsbaarheden ervaren, hebben ook vaker last van kwetsbaarheden dan online. 

Ons onderzoek benadrukt ook dat het meest voorkomende risico voor het dagelijkse welzijn van jongeren niet voortkomt uit andere mensen of inhoud, maar uit hun interacties met leeftijdsgenoten. De literatuur laat zien hoe meningsverschillen tussen leeftijdsgenoten, cyberpesten, sexting en het delen van ongepaste afbeeldingen tussen jongeren verstrekkende gevolgen kunnen hebben, die niet alleen invloed hebben op het zelfrespect van jongeren, maar ook op hun ‘digitale voetafdruk’ in de toekomst. . Het beheren van een ‘digitale aanwezigheid’ is daarom voor de meeste jonge mensen een essentieel onderdeel van het dagelijks leven, en het belang om dit met vertrouwen en competentheid te doen is nu belangrijker dan ooit tevoren. 

De genuanceerde rol van internet in het leven van jongeren

Uit de literatuur blijkt dat jongeren en volwassenen het niet altijd eens kunnen zijn over wat online noodzakelijkerwijs een ‘risico’ of een ‘kans’ is. Uit verschillende onderzoeksgegevens blijkt dat volwassenen online fenomenen zoals peer-to-peer-conflicten, sexting en privacy waarschijnlijk anders interpreteren dan hun jongere tegenhangers. Jongeren maken zich bijvoorbeeld minder vaak zorgen over hun ‘digitale voetafdruk’ dan volwassenen, maken zich minder zorgen over de ‘juridische’ en ‘emotionele’ gevolgen van sexting dan volwassenen, en zijn vaak niet bereid zichzelf te bestempelen als ‘slachtoffers’ van sexting. online pesten. 

Het verklaren van deze trends is lastig. Hoewel er één stroming is die stelt dat jonge mensen niet over de leeftijdsgerelateerde ervaring beschikken om risico's effectief te kunnen inschatten, zijn er ook aanwijzingen dat sommige risico's niet zo wijdverspreid zijn als volwassenen misschien denken. Uiteindelijk ondermijnt het framen van jongeren als ‘slachtoffers’ hun keuzevrijheid en vermogen om hun belangen online te vertegenwoordigen. 

Online de belangen van jongeren behartigen

Deze bevindingen hebben implicaties voor de rol van ouders en scholen bij het online beschermen van jongeren. Uit een recent onderzoek van Ofcom blijkt dat 90% van de ouders toezicht houdt op of huisregels heeft met betrekking tot onlinegebruik, waarbij de meeste ouders ook technologie en verschillende communicatiestrategieën gebruiken om hun kinderen online te ondersteunen. Uit ons onderzoek blijkt dat het gebruik van een mix van meditatiestrategieën werkt, en vaak worden deze tot op zekere hoogte verwelkomd door jonge mensen die de steun en het toezicht op prijs stellen. 

Niettemin ontstaan ​​er moeilijkheden bij het navigeren door de controversiële ruimte tussen wat volwassenen als risico's en kansen beschouwen in vergelijking met jongeren, vooral als het om adolescenten gaat. Uit onderzoek blijkt dat jongeren vaak vermijden volwassenen te informeren over gevallen van cyberpesten of toegang te krijgen tot ongepaste inhoud, uit angst dat de toegang tot internet wordt beperkt. Er zijn ook aanwijzingen dat de platforms die jongeren gebruiken en de taal die zij gebruiken, om dezelfde redenen doelbewust zijn ontworpen om ouderlijke bemiddeling te omzeilen. Jongeren vinden het misschien ook gemakkelijker om online controle te vermijden, omdat zij statistisch gezien gemiddeld over meer digitale vaardigheden beschikken dan oudere generaties. Het snelle karakter van de online wereld maakt het ook moeilijk voor ouders, verzorgers en leerkrachten om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends. 

Een alternatieve aanpak – jongeren als experts 

Uit het bewijsmateriaal dat we hebben verzameld blijkt dat jongeren en volwassenen vaak tegengestelde opvattingen hebben over de risico's en kansen online. Met de juiste instrumenten kunnen jongeren hun digitale aanwezigheid in eigen hand nemen en begrijpen hoe ze op ongepaste inhoud moeten reageren, met toegang tot externe hulp of interventie waar dat nodig is.  

In plaats van een standpunt in te nemen waarin risicobeperking het einddoel is, is het daarom belangrijk om het vermogen van jonge mensen om hun onlineleven te beheren te erkennen, en het belang van het gecontroleerd nemen van risico's online als een gezond onderdeel van de adolescentie, naast experimenten op andere terreinen. van hun leven. 

In plaats van ons alleen op internetveiligheid te concentreren, stellen wij dat het net zo belangrijk is om veilige ruimtes te creëren voor gesprekken tussen jongeren en volwassenen over de digitale wereld. Door dit te doen kunnen we ernaar streven het niveau van professionele kennis en begrip te verbeteren, en meer genuanceerde ondersteuning en interventies te ontsluiten – ondersteuning waarbij de jongere centraal staat en geleid wordt door wat jongeren belangrijk vinden. Het is deze uitdaging die we willen aangaan met het #FOOTPRINTS-project.

Lees meer over het #FOOTPRINTS-project op: 
www.schoolsdigital.com